Různé

Stezka pro cyklisty v centru Zlína

17 Srp , 2011  

V diskusním fóru (www.zlin.eu) statutárního města Zlín  bylo několik dotazů na stezky pro cyklisty, protože zde dost často dochází ke kolizím mezi cyklisty, bruslaři a chodci.

Andrea Fusková, z oddělení dopravně správních řízení MMZ napsala upřesňující informace:

„Stezka pro cyklisty začíná na „Cigánovském“ mostě (u 4. ZŠ Havlíčkovo nábř.) a končí na mostě u KNTB  (Krajská nemocnice T. Bati). V celé délce se jedná o stezku pro cyklisty, označenou dopravní značkou „C8a – Stezka pro cyklisty“(modrá kulatá značka se zobrazením  jízdního kola). Stezku pro cyklisty může užít i osoba vedoucí jízdní kolo, osoba pohybující se na koloběžce, na lyžích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Jiným účastníkům provozu je užití stezky pro cyklisty zakázáno. Pohyb na stezce pro cyklisty je upraven v zákoně e. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, §4 – Povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích. Jak bylo uvedeno v předchozích příspěvcích na dané téma, jedná se o velmi frekventovanou komunikaci a při pohybu na ní je třeba dbát zvýšené opatrnosti a ohleduplnosti.“

Více zlínských cyklistů je přesvědčeno, že v centru Zlína by našla lepší uplatnění stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Cyklisté se na ní pohybují v části určené pro provoz jízdních kol. Chodci se pohybují  jen v té části stezky, která je určena pro chodce. A bruslaři se pohybují ohleduplně v závislosti na místních podmínkách. Mohou bruslit v části pro chodce i cyklisty. Snad by zmizely zmatky, které na stezce určené jen pro cyklisty a bruslaře nyní  probíhají.

 

,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *