Aktuality

Cyklodoprava a komunální volby

6 Říj , 2014  

Ke konci měsíce září jsme odeslali cyklo-tabulku s pěti otázkami ohledně budoucnosti cyklodopravy ve Zlíně kandidujícím stranám, uskupení atd. do Zastupitelstva města Zlína.
Ze čtrnácti oslovených subjektů se vrátilo pouze pět odpovědí, a to od ANO 2011 (vylosované č. 2) , STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (vylosované č. 4), Nezávislí Zelení Piráti pro Zlín (vylosované č. 7) , Komunistická strana Čech a Moravy (vylosované č. 8) a Česká strana sociálně demokratická (vylosované č. 11). Všem, kteří odpověděli na otázky velice děkujeme.

KLADNĚ odpověděli na všech pět otázek ANO 2011, STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ, Nezávislí Zelení Piráti pro Zlín , Česká strana sociálně demokratická a Komunistická strana Čech a Moravy. Pouze u první otázky ing. Dagmar Butnikošarovská z KSČM Zlín zaškrtla zároveň možnost Nevíme .
Podrobnější odpovědi na jednotlivé otázky:
1. Plánujete podpořit zvýšení rozpočtu na cyklistickou dopravu ve Zlíně?

Josef Novák (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) poslal poznámku k otázce č.1, citujeme: „Cyklodoprava se musí rozvíjet kupředu, a to bez zvýšení finančních prostředků určitě nepůjde. Výhodou zatím je, že pokud se akce realizují z dotačních programů ROP, nebo SFDI, jde tam možnost získat dotace až 85 %.“

Ing. Petr Jurča (Nezávislí Zelení Piráti pro Zlín) napsal, citujeme: „Bude-li třeba. Chceme revizi výdajů za cyklostezky a zamezení spekulacím s pozemky, na kterých se cyklostezky staví.“

2. Budete usilovat o rychlé dokončení Městské obslužné cyklostezky a dalších požadovaných úseků cyklostezek ? (např. Jižní Svahy-střed města, cyklostezka Cigánov-Interspar, KNTB-Příluky atd.)

Josef Novák (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) měl nejobsáhlejší poznámku k otázce č. 2, citujeme: „Nynější vedení města Zlína po dokončení cyklostezek Zlín-Otrokovice a Lešná-Lukov, začíná realizovat Přístupové cesty v centrální části Zlína a Bezbariérovou trasu – 2.etapu a rekonstrukci stávající cyklostezky Vršava-Burešov. Mimo to začala projektová příprava pokračování Městské cyklostezky podél tř. T. Bati po Lidl a cyklostezky Příluky – Lůžkovice, pokračování cyklostezky podél Tyršova nábřeží. Pracuje se na dopravním řešení připojení Jižních Svahů, jsou vyřešeny konfliktní místa, jako jsou přejezdy u Máců, kde by cyklisté zajížděli pod most. Cyklostezka KNTB – Příluky zatím neřešena, neboť je tam nutná spolupráce se Zlínským krajem, který zatím preferuje v KNTB jiné investice. Cyklostezka by měla být součástí celkového řešení prostranství před KNTB, do kterého patří kromě cyklostezky i komunikace a parkovací místa.“

Ing. Petr Jurča (Nezávislí Zelení Piráti pro Zlín) napsal, citujeme: „Jde o nejdůležitější věc, která ve Zlíně chybí. Mnohdy není ani nutné stavět nové cyklostezky a stačí vytyčit cyklopruhy souběžně se stávajícími komunikacemi. Nicméně tušíme, že některé úseky můžou být, s ohledem na vlastnictví pozemků problematické a tudíž můžou konečný termín zbrzdit“.

Ing. Tomáš Šenkeřík (Česká strana sociálně demokratická) odpověděl, citujeme: „Chtěli bychom podpořit i lesní singtrackové tratě“.

3. Zajímáte se o bezpečnost cyklistů ? (Vhodné řešení dopravní infrastruktury, akce zaměřené na dopravní chování, znalost dopravních značek, křižovatky, zklidňující opatření atd.)

Josef Novák (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) napsal ze všech nejdelší odpověď na otázku, citujeme: „ Bezpečnost cyklistů je velmi zásadní věc, protože zdraví máme všichni jenom jedno. Důležitá je právě výstavba nových cyklostezek, která cyklisty přesune z nebezpečných silnic na bezpečné cyklostezky. Ale i tam je třeba dbát na bezpečnost nejenom cyklistů, ale i chodců a bruslařů, prostě všech, kteří cyklostezku využívají. Důležité je mít taky kolo dobrém technickém stavu, mít výrazné odrazné prvky na kole a kvalitní osvětlení. A určitě by všichni cyklisté měli jezdit na kole pouze s ochrannou přilbou. Je to základní součást „cyklistické výzbroje“, proto i město Zlín podpořilo v tomto roce akci Na kole jen s přilbou.“

Ing. Petr Jurča (Nezávislí Zelení Piráti pro Zlín) informoval, citujeme: „ S rostoucím zájmem o cyklodopravu je nezbytné preventivně seznamovat lidi přímo na cyklostezce s tím, jak se zde mají chovat a docílit tak ohleduplného chování cyklistů, pejskařů, bruslařů a maminek s kočárky k sobě navzájem.“

Ing. Dagmar Butnikošarovská (Komunistická strana Čech a Moravy) odpověděla, citujeme: „Urychleně začnu, když vidím, jak cyklisté neznají či spíš nerespektují dopravní předpisy !“

4. Souhlasíte s propagací cyklistické dopravy ? (Akce: Do práce na kole, Do školy na kole, Senioři a děti na kolách atd.)

Josef Novák (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) napsal, citujeme: „ Je nezbytné, aby se pomocí těchto akcí cyklodoprava postupně rozšířila do všech věkových skupin obyvatelstva. Příklady táhnou, proto i radnice ve Zlíně sestavila cykloteam a aktivně se v květnu zúčastnila akce Do práce na kole“.

Ing. Petr Jurča (Nezávislí Zelení Piráti pro Zlín) odpověděl, citujeme: „Myslíme se, že podpora cyklodopravy a městské hromadné dopravy jsou jedinou cestou, jak snížit znečištění města jak exhalacemi výfukových plynů, tak i hluku.“

Ing. Tomáš Šenkeřík (Česká strana sociálně demokratická) informoval, citujeme: „Podporujeme vznik městské půjčovny kol“.

Dalibor Stříbrný (ANO 2011) napsal, citujeme: „Souhlasíme, řada z nás je aktivními cyklisty.“

5. Přezkoumáte zajištění parkování pro cyklisty ve veřejném prostoru a úschovu jízdních kol? (Před veřejnými budovami, u škol, nádraží, zastávek atd.)

Josef Novák (STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ) odpověděl, citujeme: „ Každý rok se provádí dle finančních možností města montáž nových stojanů u škol a veřejných budov. Úschovna kol je určitě dobrá věc, která by se cyklistům tak říkajíc do budoucna hodila. Jak přibývá cyklistické infrastruktury, je třeba se myšlenko úschovny kol začít vážně zabývat.“

Ing. Petr Jurča (Nezávislí Zelení Piráti pro Zlín) napsal, citujeme: „Myslíme si, že na
příkladu Uherského Hradiště, kde je stojan pro kolo téměř všude, je jasně vidět, že když se chce, tak to jde. Ve Zlíně je situace se stojany na kola tristní.
Ing. Dagmar Butnikošarovská (Komunistická strana Čech a Moravy) informovala, citujeme: „Zdá se to jako dobrý nápad.“

Na zaslaných pět otázek ohledně budoucnosti cyklodopravy nereagovali a neodpověděli kandidáti od následujících stran a uskupení:
– Křesťanská a demokratická unie- Československá strana lidová a Zlín 21 – Společně pro Zlín,
– Občanská demokratická strana,
– Občanská konzervativní strana,
– Otevřená radnice a sdružení nezávislých kandidátů Jižní Svahy Zlín,
– Strana Práv Občanů,
– Strana svobodných občanů,
– TOP 09,
– Úsvit přímé demokracie
– „Nezávislí – Za otevřený a prosperující Zlín“Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *