Různé

Cyklistická doprava, VIZE 25

21 Kvě , 2013  

Ministerstvo dopravy vytvořilo Strategii rozvoje cyklistické dopravy, na základě které chce po vzoru Londýna, nebo Amsterdamu dostat na kola přes 25 procent lidí (proto VIZE 25) , kteří jezdí do práce. Termín je stanoven do roku 2020. Cílem cyklostrategie je zpopularizovat jízdní kolo. Cyklodoprava je zdravější, ekologičtější, levnější a bezhlučná. Stát proto bude ve větší míře podporovat výstavbu cyklostezek, cyklopruhů a hledat různá řešení, aby se zvýšil pocit bezpečí cyklistů a auta se používala jen v nejnutnějších případech.

Investice do cyklistické dopravy v ČR jsou v porovnání se zeměmi EU zatím nedostatečné , i když se každým rokem neustále zvyšují. Počet aut v ČR (4,6 miliónů) v dnešní době jednoznačně „válcuje“ počet jízdních kol (4 milióny). Především česká města proto stále trpí dopravními zácpami, znečištěním, smogem a hlukem. A co vy, jezdili byste rádi do práce na kole ?

Více novinky.cz

V přípravném období cyklostrategie, jsme se také vyjadřovali prostřednictvím Hospodářské komory. Naše připomínky, které byly většinou akceptovány, jsou následující:

 1.  Materiál je příliš široce pojatý a je tedy příliš obecný a formální. Má spíše charakter metodického pokynu, či eseje na dané téma, neřeší primárně cyklistickou dopravu jako takovou (byť to má v názvu), ale především cykloturistiku. Dochází tak k matení pojmů.
 2. Není zde jasně definovaný hlavní cíl na období 2013-2020, kterým by měl být jednoznačně rozvoj CYKLODOPRAVY v ČR (dopravní obsluha obcí a měst prostřednictvím jízdního kola).
 3. Síť cyklostezek by se měla budovat systémem „od spodu nahoru“, tedy nejprve vytvořit podmínky pro použití kol ve městech a obcích, následně řešit propojení obcí a teprve jako vrchol se zabývat tvorbou dálkových cyklotras.
 4. K naplnění tohoto cíle by pak materiál měl obsahovat především jasně stanovené a popsané úkoly, termíny (harmonogram plnění) a odpovědnost za jejich plnění i sankce za neplnění.
 5. Materiál by měl také definovat a určit hlavní řídící orgán (pyramidu řídících složek od centra až po obce) pro naplnění tohoto cíle s pravomocemi i odpovědností i způsob financování této struktury
 6. Důraz by měl být kladen na co nejefektivnější využití vložených prostředků a jejich návratnost (důraz v obcích na cyklopruhy, pouze zpevněné povrchy těles cyklostezek apod.)
 7. Jasně definovat by se měla také odpovědnost za údržbu již vybudovaných cyklostezek.
 8. Cyklostezky budovat jen pro cyklisty.
 9. Je nezbytné prosadit legislativně povinnost řešit cyklodopravu při akcích spojených s opravou,rekonstrukcí, či budováním komunikací.
  K tomu několik poznámek:
 • CYKLODOPRAVA je dopravní obsluha daného území prostřednictvím jízdního kola, jejím hlavním významem je převzít co největší část objemu přepravy osob ve městech a obcích, to daný materiál řeší pouze okrajově a zabývá se celým spektrem cyklo-aktivit.
 • V ČR sice můžeme hovořit o boomu rozvoje cyklostezek v posledních letech ale za cenu, že:a) Jsou budovány dílčí části prakticky odnikud nikam, chybí návaznost a propojeníb) Náklady na budování jsou díky použitelným technologickým postupům neúměrně drahé. (zájmy asfaltové loby, zastaralé normy apod.)c) Stezky jsou budovány převážně v extravilánu obcí a měst, pouze nepatrná část je budována intravilánu , tedy jejich využití je pro sport, rekreaci, ale ne pro CYKLODOPRAVU. Většina cyklostezek končí na hranici obce (např. Otrokovice,Kroměříž apod.) (důvod: neznalost orgánů obcí a měst, kvantitativní kritéria hodnocení úspěšnosti apod.)

  d) Projekty dálkových cyklotras slouží jen ke snadnému čerpání dotací a jejich význam pro CYKLODOPRAVU je prakticky nulový a pro turistiku velmi problematický. Kolik lidí má touhu projekt na kole trasu z Waršavy do Paříže? Jistě některé úseky jsou tras jsou využitelné pro regionální turistiku, ale jejich nákladné propojování vede k mrhání veřejnými prostředky, které by měly být primárně využity buď na CYKLODOPRAVU v obcích a nebo na regionální cykloturistiku, tedy spíše vytvoření cyklotras formou okruhů apod.

 • Chybí koordinace projektů na úrovni kraje.
 • Je zanedbávána údržba již vybudovaných cyklostezek (např. podél Baťova kanálu z Velehradu na Salaš apod.)
 • Cyklostezky jsou převážně životu nebezpečné, neboť se po nich pohybují jek cyklisté, tak i chodci, s kočárky, psy atd.
 • Dochází k mrhání veřejných prostředků při investičních akcích spojených s opravou, či budováním komunikací, pokud neberou ohled na cyklisty. Příkladem je dobudování čtyřproudové komunikace ve Zlíně Malenovicích u Teska. Zde se vůbec s cyklisty nepočítá, a tak bude nutno v budoucnu za cenu výrazně vyšších nákladů vytvořit zde přechody apod. pro cyklisty.
 • Na povinné nošení cyklistických přileb jsou různé názory. Určitě by bylo zajímavé provést průzkum na jmenované téma mezi cyklisty i odborníky.

,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *