Aktuality

Zlínu chybí cyklostezky…

2 Bře , 2014  

phoca_thumb_l_cyzl

V sobotním Právu (1.3.2014) napsal redaktor Aleš Fuksa velmi zajímavý článek ohledně zlínských cyklostezek. Porovnal pouhých 18 kilometrů cyklostezek ve Zlíně s Pardubicemi, které mají podobný počet obyvatel, ale stezek pro cyklisty vystavěli přes 50 kilometrů! Zlínský radní Josef Novák (Zlínská volba) , který se cyklodopravou zabývá uznal, že tento stav není ideální a zároveň upozornil, jaké změny se připravují.

Pokračování…

,

Různé

Aktivní dovolená 2014

20 Úno , 2014  

phoca_thumb_l_dovca1

Láká vás letos sportovní dovolená? S jízdním kolem máte možnost zdolat kopce horských cyklotras, nebo nížiny a roviny po celé Evropě. Zajímavé je i procestovat na kole ostrovy v Chorvatsku, nebo v ostatních přímořských zemích. Ve Zlíně máme vyzkoušenou cestovní kancelář Rapant s.r.o.

Pokračování…

Aktuality

Na kole za UNI HOBBY až do Malenovic

10 Úno , 2014   Gallery

phoca_thumb_l_uni

Cyklostezka za UNI HOBBY (bývalé OBI) sice končí zatím u zahrádek, ale dál je upravená komunikace, po které se dostanete až do Malenovic (v blízkosti vlakové stanice Zlín-Malenovice). Na upozornění tímto úsekem jezdících cyklistů, zajistil zlínský cyklokoordinátor ing. Martin Habuda a Jaroslav Kubáč z Odboru koncepce a realizace dopravních staveb MMZ jeho provizorní zpevnění. Patří jim za to poděkování.

Pokračování…

, ,

Cykloakce

Hlavní město cyklistů 2014

2 Led , 2014  

phoca_thumb_l_cyklomesto

První ročník Soutěže o cykloměsto roku 2014 se uskuteční pod nově vytvořenou Asociací měst pro cyklisty. Soutěž bude hlavně hodnotit cyklodopravní klima v jednotlivých městech z pohledu dlouhodobých strategií rozvoje cyklodopravy a integrovaného plánovaní, ale též bude hodnotit cyklodopravní opatření zaměřené na podporu a rozvoj cyklodopravy ve městě. Přihlášky budou města podávat od 10. 2. 2014 do 31. 3. 2014. Vyhlášení vítězů bude ke konci dubna 2014. Zástupci Asociace měst pro cyklisty chtějí společně ukázat na fenomén jízdního kola, který se opět stává přirozenou součástí každodenního života.

Více cyklomesta.cz

Různé

Pf 2014

20 Pro , 2013  

phoca_thumb_l_cyklozlin

Veselé Vánoce

a co nejvíce kilometrů

na jízdním kole

v roce 2014


přeje  Cyklo Zlín

 

Cykloakce

Česko jede

18 Pro , 2013  

phoca_thumb_l_cesko

Přes sto účastníků se sjelo na pracovní seminář pod názvem Česko jede, který se konal na Výstavišti v Brně v období veletrhu SPORT Life. Diskutovalo se hlavně o vytvoření dálkových cyklotras, které se skládají z evropských EuroVelo tras, z národních a vybraných regionálních tras v celkové délce 5300 kilometrů.

Cílem je vybudovat tuto síť do roku 2020. Vybudování systému dálkových cyklotras může v budoucnu přinést nezanedbatelné příjmy. „Cyklotrasa není jen linka v krajině, ale také spousta služeb pro cyklisty, které mohou přinést pracovní místa v turistickém ruchu a tím i velkou přidanou hodnotu“ , řekl kromě jiného ing. Martínek Jaroslav, hlavní cyklokoordinátor rozvoje cyklistické dopravy v ČR.

Více cyklostrategie.cz

Aktuality

DSZO – přeprava jízdních kol

9 Pro , 2013  

phoca_thumb_l_troj

Někteří cyklisté určitě přivítají, že i v zimním období se může jízdní kolo jako spoluzavazadlo přepravovat ve vozidlech MHD DSZO. Přeprava kol je povolena  za předepsaných podmínek, například: Nástup s jízdním kolem je povolen pouze na některých zastávkách a linkách MHD, kola se mohou přepravovat pouze ve dnech pracovního klidu a o víkendech a svátcích, s jízdním kolem se do vozidla nastupuje a vystupuje dveřmi označenými symbolem kočárku, a za nejdůležitější považujeme, že nástup do vozidla s jízdním kolem je povolen jen se souhlasem řidiče !

Ostatní podmínky, vyjmenované zastávky a linky MHD najdete na www.dszo.cz

Aktuality

Cyklotrasa č. 471 u Tečovic

27 Lis , 2013   Gallery

phoca_thumb_l_cyklotrasa

V říjnovém Zpravodaji Obecního úřadu Tečovice je uvedeno, citujeme: „ V polovině září t.r. byla zahájena výstavba nové komunikace s asfaltovým povrchem do Baně, která nahradí stávající nevyhovující polní cestu se škvárovým povrchem. Nová komunikace ve stejné trase bude sloužit pouze cyklistům a pro pohyb zemědělských strojů na obdělávání přilehlých zemědělských pozemků. Ostatním motoristům bude dopravním značením a závorou jízda po této komunikaci zakázána.“

Pokračování…

, ,

Aktuality

Zlín a cyklostezky?

20 Lis , 2013  

phoca_thumb_l_kuc4

Zlínští cyklisté s velkým zájmem sledují změny, které mají výrazně přispět ke zlepšení vzhledu a funkčnosti centra města Zlína. Zatím byl ukončen prostor mezi KUC (Kulturní a Univerzitní centrum) a Obchodním domem.
Na základě připomínek některých cyklistů, že se na ně zase zapomnělo, jsme se obrátili na zlínského cyklokoordinátora Martina Habudu, který jejich obavy vyvrátil:

Pokračování…

,

Různé

Evropané a jízdní kola

13 Lis , 2013  

phoca_thumb_l_autokola

Evropané kupují v průměru dvakrát více jízdních kol než automobilů. Jaké jsou hlavní důvody? Pro mnoho Evropanů jsou nová auta drahou investicí a dále k vyššímu prodeji jízdních kol přispívá zlepšování infrastruktury pro cyklisty, tj. výstavba cyklostezek, cyklopruhů atd. V České republice se prodalo v roce 2012 přes 179 tisíc nových automobilů, zatímco jízdních kol více než 350 tisíc. Více aktualne.centrum.cz