Cyklo Zlín – naše cíle

  • Naším cílem je dosáhnout zlepšení podmínek pro bezpečnou dopravu na kole především ve Zlíně a blízkém okolí.
  • Navrhujeme a podporujeme takové úpravy dopravní infrastruktury, aby se vytvořily předpoklady pro rozšíření jízdy na kole, jako bezpečného a k životnímu prostředí šetrnému způsobu dopravy.
  • Podporujeme realizaci projektů, které povedou k širšímu využití jízdního kola při dojíždění do školy, práce a zajištění vhodného parkování jízdních kol.
  • Usilujeme o zlepšení informovanosti a osvěty cyklistů všech věkových kategorií.
  • Upozorňujeme a budeme trvat na rychlém odstranění míst a úseků s vysokým rizikem nebezpečí pro jízdy cyklistů.