Stezka pro cyklisty u Dřevnice

phoca_thumb_l_dstezka

Cyklostezka u mostu při Krajské nemocnici T. Bati, Zlín (KNTB) po přechod u hotelu Saloon je označena příkazovou značkou C8a, tj. modrá kulatá značka s bílým jízdním kolem. Každý den se projíždějící cyklisté přesvědčují, že procházející se chodci neví, co znamená. Dle vyhlášky 30/2001 Sb., §10 písm. k) citujeme:

„Stezka pro cyklisty“ (č.C 8a), která přikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky; pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo; pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišným povrchem nebo odlišným provedením povrchu; jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.

Pro chodce to znamená, že se po stezce nesmí procházet ! Může ji pouze překonávat v příčném směru tak, aby neohrozil cyklisty či bruslaře.

Mnozí chodci namítnou: „ jak se např. dostanou z oblasti Zálešná do nemocnice a zpět“?

Vzhledem k tomu, že cyklostezka je velmi vytížená jedoucími cyklisty i bruslaři, doporučujeme pro chůzi buď druhou stranu Dřevnice, nebo chodníky po obou stranách silnice na ul. 2. Května. V oblasti Fügnerova nábř. a části Havlíčkova nábřeží je u 4. a 5. ZŠ další chodník za silnicí, která je souběžná s cyklostezkou. Především starší ročníky se dají asi obtížně přesvědčit ke změně navyklého chování, a proto do budoucnu by se snad dalo uvažovat o přeměně cyklostezky na stezku pro chodce a cyklisty s odděleným provozem. Chodci by se pohybovali v určené a označené části stezky a cyklisté by jezdili jen v části určené pro provoz jízdních kol. Zvýšený provoz na cyklostezce prozatím vyžaduje velmi opatrnou, tolerantní a předvídavou jízdu cyklistů i bruslařů.