Aktuality,Cykloakce

Pravidla DPNK 2019 pro Zlín, Otrokovice a okolí

6 Bře , 2019  

Květnová akce Do práce na kole 2019 je soutěž pro týmy zaměstnanců, ale účastnit se mohou i jednotlivci, kteří kolegu do týmu nesehnali. Registrace je na www.dopracenakole.cz 

Protože ve  Zlíně a Otrokovicích je hodně lokálních partnerů, kteří motivační soutěž podporují, tak oproti jiným městům odměňujeme větší počet týmů a jednotlivců. V roce 2018 získalo výhru 18 týmů v kategorii Pravidelnost, 9 jednotlivců v kategorii Výkonnost cyklistů, 3 vítězové ve Výkonnosti běžců a 5 soutěžících bylo odměněno v Kreativní soutěži. Ocenění získaly též 3 regionální Cyklozaměstnavatelé.  Více informací z vyhlašování výsledků DPNK 2018 za Zlín, Otrokovice a okolí jsou na www.cyklozlin.cz .

TÝMOVÁ PRAVIDELNOST 2019 – Zlín a Otrokovice a okolí
soutěž na pravidelnost týmů ve městech Otrokovice, Zlín a v okolí pro cesty s prostředky kolo, koloběžka, chůze, běh atd.

Jezdíte vy a vaši kolegové do práce na kole, nebo i jinak bezmotorově skoro každý den? Pak máte možnost získat za svou píli krásné ceny.  Z úspěšných týmů, které během května urazí minimálně 66 % cest na kole (nebo také běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti a vozíčkáři), vylosujeme přibližně patnáct týmů, které si domů odnesou ceny.

 1. Vytvořte firemní tým a registrujte všechny jeho členy do 30. dubna 2019.
  Jeden firemní tým může mít 2 – 5 členů. Všichni členové by měli být zaměstnanci jedné pobočky stejné firmy. V případě, že ve vaší pobočce neseženete žádného kolegu, můžete sestavit tým s kýmkoliv chcete. V jedné firmě může vzniknout libovolný počet týmů.
 2. Hlavní soutěž v dojíždění firemních týmů do práce na kole (elektrokole či koloběžce) se odehrává v pracovních dnech od 1. května do 31. května, včetně. Do soutěže se mohou zapojit i běžci, chodci, bruslaři, skateboardisti, longboardisti, vozíčkáři.
  Minimální trasa, kterou si mohou běžci, chodci a bruslaři do soutěže započítat, měří 1,5 km (v jednom směru).
 3. Do kategorie pravidelnost se započítávají i cesty, které jsou z části vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto), pokud je splněna podmínka minimální trasy o délce 1,5 km, která je vykonána bez použití těchto dopravních prostředků.
 4. Každý/á člen/ka týmu zaznamenává (na svém webovém profilu či pomocí aplikace) během soutěžního měsíce května, kdy jel/a do práce a z práce na kole.
  Zaznamenávat trasy zpětně je možné maximálně 8 dní (tedy např. v pondělí můžete zapsat jízdy nejdéle za uplynulé pondělí, za předešlý týden již nikoli).
 5. Závěrečné losování hlavní ceny proběhne za účasti partnerů. Cenu vyhraje vylosovaný tým, který jezdil alespoň 66 % cest v průběhu celého května do práce na kole. Procenta se počítají jako průměr za celý tým.
  Abyste mohli dosáhnout 100% pravidelnosti, musí mít váš pracovní rozvrh minimálně 14 dní, tzn. máte možnost ujet na kole (koloběžce, pěšky, během, na bruslích, …) minimálně 28 jednosměrných jízd.
  Pokud pracujete o víkendech, je možné si tyto jízdy do soutěže započítat. Cesty si můžete libovolně prodloužit (za nákupem, na návštěvu či jen tak), ale víkendový cyklovýlet si do soutěže prosím nezapočítávejte.
 6. Člen/ka týmu může kdykoliv na vlastní žádost z týmu vystoupit. Rozhodnutí je nezvratné, nelze se do týmu vrátit. V průběhu soutěže nelze být nahrazen jinou osobou. Zůstane-li v týmu pouze 1 soutěžící, nebude zařazen do této týmové soutěže, může se však poměřovat s ostatními účastníky v nesoutěžní kategorii jednotlivců.
 7. Pozor, soutěžit o ceny může pouze tým, který urazí v průběhu května minimálně 66% cest. Procenta se počítají jako průměr za celý tým. Celkem získá ceny 15 týmů. První až třetí cenu získají týmy podle pořadí v žebříčku pravidelnost, o čtvrté, páté až patnácté místo se bude losovat ze všech týmů, které ujely více jak 66% cest na vlastní pohon. V případě, že více týmů bude mít stejné výsledky, tak se bude losovat též o první až třetí cenu. Vylosovaný tým svou cenu získá jen v případě, že bude přítomen na vyhlašování, nebo bude mít na vyhlášení výsledků soutěže svého zástupce nebo pověřeného kolegu, který bude moci cenu převzít za ně. Hlavní ceny v soutěžní kategorii PRAVIDELNOST budou předány ve čtvrtek 6.6.2019  v Otrokovicích na náměstí 3. května.Pokud se nikdo z týmu na vyhlašování výsledků nedostaví, ani se neomluví, považujeme neúčast za nezájem o výhru.

 

VÝKONNOST JEDNOTLIVCŮ 2019 – Zlín a Otrokovice a okolí

Bydlíte daleko od práce a najedete při svých cestách dlouhou štreku? Pak můžete vyhrát cenu za nejvýkonnějšího jezdce a jezdkyni. Na rozdíl od předchozí kategorie se zde ocení  největší vzdálenost v kilometrech. Tak do toho šlápněte a vyhrajte některou z krásných cen ! V kategorii Výkonnost jednotlivců můžete kombinovat kolo, běh i chůzi.

Soutěž Výkonnost jednotlivců se odehrává v období od 1. května do 31. května 2019 včetně.

 1. Soutěž je určena jednotlivým účastníkům s dokončenou registrací, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.
 2. Aby byl zařazen do soutěže, musí každý účastník nově zaznamenávat své  trasy do práce a zpět pomocí mobilních aplikací, jako například Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife nebo Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací.
 3. Zaznamenávat trasy zpětně je možné maximálně 8 dní (tedy v pondělí můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí).
 4. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto cesty do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze.
  Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
  Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.
 5. Budou odměněni 3 muži a 3 ženy, kteří ujedou nejvíce kilometrů. O další 3 místa se bude losovat  z dvaceti nejúspěšnějších jezdců a jezdkyň, kteří v průběhu května najedou nejvíce kilometrů a trasu mají zaznamenanou pomocí aplikace.

 

BĚHEJ DO PRÁCE 2019 – Zlín a Otrokovice a okolí
soutěž na vzdálenost jednotlivců ve městech Otrokovice, Zlín a okolí

Kolo vám nesedí a raději do práce běháte ? Nevadí, že si ostatní z vašeho týmu zjednodušují cestu do práce jízdním kolem, tato kategorie je o výkonnosti jednotlivce v běhu.

 1. Soutěž Běhej do práce se odehrává v období od 1. května do 31. května 2019 včetně.
  Soutěž je určena jednotlivým, účastníkům s dokončenou registrací, kteří mají uhrazený účastnický poplatek.
 2. Každý účastník musí nově zaznamenávat své běhání do práce pomocí mobilní aplikace Urban cyclers, Na kole Prahou, Superlife, Strava či ručním nahráním GPX souborů z jiných aplikací pro běžce. Je tomu tak, protože již výherce nelosujeme, ale oceňujeme přímo nejvýkonnější účastníky.
  Do soutěže jsou započítávány pouze trasy, které jsou označeny jako “běh/pěšky.”
 3. Zaznamenávat trasy zpětně je možné maximálně 8 dní (tedy v pondělí můžete zapsat trasy nejpozději za uplynulé pondělí).
 4. Pokud účastník pracuje o víkendech, je možné si tyto cesty do soutěže započítat. Počítá se jakákoliv cesta za zaměstnáním, naopak výlety si započítat nelze ! Minimální délka trasy, kterou si mohou účastníci do soutěže započítat, činí 1,5 km (v jednom směru).
  Započítávají se i cesty, které jsou zčásti vykonávány jinými dopravními prostředky (vlak, tramvaj, autobus, auto). Minimální délka trasy, na které se pohybujete vlastními silami, musí činit alespoň 1,5 km.
 5. Budou odměněni minimálně 3 vítězové, kteří uběhnou nejvíce kilometrů a své běhání mají zaznamenané pomocí mobilních aplikací.

 

KREATIVNÍ REGIONÁLNÍ SOUTĚŽ 2019 – Zlín a Otrokovice a okolí

Jestli si myslíte, že v žádné z výše uvedených kategorií nemáte velkou šanci uspět, ale jste kreativní, pošlete nám vtipnou fotografii, básničku, kresbu, video atd.

Podrobná pravidla.
Posílejte fotky, videa, blogy, obrázky na téma Můj nejlepší květnový zážitek na kole ! Zasílejte nám i tipy na cyklo nebo běžeckou dovolenou.
3 výherce vybere porota, která bude ustanovena z Městského úřadu Otrokovice, Statutárního města  Zlín a iniciativy CykloZLÍN.
Hodnotit budeme originalitu Vašeho přístupu k trávení volného času. Bereme všechny zážitky z bezmotorových cest do a z práce atd.

Příspěvky posílejte na cyklozlin@email.cz, nebo  Facebookové skupiny Do práce na kole Zlín a Otrokovice : www.facebook.com/groups/DPNKZlinOtrokovice/

 

REGIONÁLNÍ CYKLOZAMĚSTNAVATEL 2019 – Zlín a Otrokovice a okolí

Soutěž pro firmy, které ukázkově podporují své zaměstnance v šetrné dopravě do práce (na kole, během či pěšky). Tuto soutěž vyhlašuje město Zlín a Otrokovice zvlášť, ale zároveň se odměňuje  nejlepší Cyklozaměstnavatel celé republiky, kterého vyhlašuje Auto*Mat z.s. Praha.

 1.  Do soutěže se mohou zapojit nejen týmy, ale i organizace, a to v kategorii Cyklozaměstnavatel roku. Přihlásit se může jakýkoliv zaměstnavatelský subjekt prostřednictvím jednoho svého zaměstnance – tzv. „Firemního koordinátora“. Pokud ho společnost nemá, může organizaci přihlásit zaměstnanec společnosti. Přihlášení organizace proběhne zasláním odpovědí na dotazník v soutěži Cyklozaměstnavatel roku. Dotazník najdete po přihlášení ve vašem soutěžním profilu.
 2.  Dotazník hodnotí opatření, kterými zaměstnavatel podporuje své zaměstnance v dojížďce do práce na kole. Má-li soutěžící subjekt více poboček, případně objektů (lokalit), které jsou místem výkonu práce zaměstnanců, je každá taková pobočka nebo objekt v rámci soutěže hodnocena jako samostatný soutěžící subjekt.
 3.  Titul Cyklozaměstnavatel roku 2019 vyhrává ten soutěžící subjekt, který získá největší počet bodů v dotazníku „Cyklozaměstnavatel roku“ za opatření podporující „cyklodojížďku“ svých zaměstnanců.
 4.  První tři organizace, které v dotazníku dosáhnou nejvyššího počtu bodů, navštíví místní organizátor Do práce na kole a na základě zjištěné reálné úrovně cykloopatření v daném soutěžním subjektu vybere finálního vítěze.
 5. Dotazník je třeba vyplnit nejpozději do 29. května 2019.
 6. Jedním z kritérií kategorie Cyklozaměstnavatel roku je i otázka, zda soutěžící subjekt (organizace) uspořádal v rámci Do práce na kole pro své zaměstnance vlastní vnitrofiremní soutě
 7. Titul celonárodního Cyklozaměstnavatele nemůže získat žádná z organizací, které jsou oficiálním partnerem nebo sponzorem Do práce na kole 2019, ani vítězové kategorie v minulých ročnících.  U regionálního  CYKLOZAMĚSTNAVATELE za Zlín a Otrokovice a okolí ovšem tyto podmínky neplatí, takže titul může získat lokální partner i vítězové z minulých ročníků. Ostatní se musí více snažit :-)

 

 

 

 

 

 

 

,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *