Aktuality

Parkovací politika ve městě

25 Dub , 2017   Gallery

Parkování aut ve městě je dlouhodobý závažný problém.

K parkování aut dodáváme: Chceme vybetonované město, nebo město v zeleni ? Parkovacích míst pro auta je málo a tím, jak přibývá aut je jich čím dál větší nedostatek. Na to reagují dopravní generely a územní plány konstatováním, že parkovací kapacity jsou nedostatečné, následně návrhem nových parkovacích ploch, příp. změnou koeficientu parkování, která se promítá do požadavku na novou výstavbu.

Proč je parkování aut problémem a co vlastně způsobuje, že je problémem ? Problémem, který je třeba řešit, ve své podstatě není nedostatek parkovacích kapacit (to je až důsledek), ale zvyšování poptávky po parkování. A proč ta se zvyšuje? Zde je příčin více a všechny již přesahují pole působnosti dopravního inženýra a přesouvají se do sféry sociologické a psychologické, protože mají co do činění s dopravním chování cestujících, faktory jejich rozhodování a možnostmi jejich ovlivňování.

Městská hromadná doprava, osobní automobily i jízdní kola se přetahují o cestujícího a osobní automobil v této bitvě zatím vítězí, což se projevuje i zmíněným „problémem s parkováním“. Hlavní příčinou je pasivní dopravní politika, která konstatuje, kolik parkovacích míst chybí, přehlíží zvyšující se poptávku po jiné dopravě a snaží se dohnat deficity, aniž by aktivně řešila příčinu zvýšené poptávky po jiné, než automobilové dopravě.

Ovlivnit poptávku a motivovat cestující k využívání jiných dopravních prostředků je zpravidla levnější a dlouhodobě koncepčnější řešení, než budovat parkovací místa pro auta.

Města jsou nucena platit za cestujícího, který přesedne z městského hromadné dopravy do auta, dvakrát – dorovnáním ztráty dopravnímu podniku a budováním dopravní infrastruktury (výstavbou parkovacích ploch anebo navyšováním kapacity komunikační sítě, stavbou křižovatek s větší kapacitou apod.). Kvalita života ve městě se následně zhoršuje pro všechny, doplácejí i ti obyvatelé města, kteří autem nejezdí, nebo ho nevlastní. A těch není málo.

Obavy z politické neprůchodnosti regulace parkování jsou další zveličovanou bariérou. Hlas motoristů je silný, pokud se jedná o regulaci, není to však hlas většinový.I mnozí vlastníci aut mohou vítat regulační opatření, pokud jsou jim dostatečně přesvědčivě prezentovány přínosy, které uvolnění ulic od parkujících vozidel představuje.

Plánování parkovacích míst pro jízdní kola

Zřízení parkoviště pro jízdní kola by například mohlo poskytnout podnět k využívání kol pro cestování tam, kde byla dříve používána jen zřídka. Kromě toho parkoviště pro jízdní kola zabere daleko méně místa, než parkoviště plné aut.

K tomu, aby byla parkoviště cyklisty využívána, musí být umístěna tam, kde je největší poptávka
po parkovacích místech. Základem plánování je vzít v úvahu nejdůležitější dopravní trasy ve městě  a destinace v oblasti kolem města či obce. Jedná se především o rezidenční místa, místa výkonu zaměstnání, vzdělávací centra, veřejné železniční stanice a autobusové zastávky, nákupní centra a rekreační destinace.

Parkování kola v práci a ve školských zařízeních
I pro zaměstnavatele je výhodné, když jeho zaměstnanci využívají pro cestu do práce kolo. Vysoký podíl užívání kola pro cestu do práce sníží dny strávené na nemocenské stejně jako náklady na parkování.
Vzhledem k tomu, že jsou kola v práci nebo ve škole zaparkovaná na delší dobu, neměly by chybět místa, které jsou chráněné a poskytují bezpečné uzamčení. Parkoviště by měla být umístěna u vchodu. Mimo to jsou v ideálním případě nainstalovány dobíjecí stanice pro elektrické kola.

Zdroj: Zbyněk Sperat, Centrum dopravního výzkumu a www.cyklodoprava.cz

 

, ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *