Aktuality

Napište svým poslancům k zlepšení cyklodopravy

22 Čvc , 2020   Gallery

Poslanecké sněmovně byl předložen návrh na tři významná zlepšení podmínek pro cyklistickou dopravu:

1. Minimální boční odstup při předjíždění cyklisty 1,5 m

2. Nepovinné používání cyklistické infrastruktury

3. Povinnost ukládání jízdních kol u zaměstnavatelů.

Tyto navržené změny legislativy podporujeme.

Návrh ke stažení zde.

Předložený návrh je ale jednoznačně krokem kupředu. Jeho přínosem bude zlepšení bezpečnosti jízdy na kole a odstranění nejistoty ohledně povinnosti užívání cyklostezek, kterou si různí účastníci provozu vykládají různě.

Přehled navržených změn: 

Definice bezpečného bočního odstupu při předjíždění cyklisty nejméně 1,5 m.
Povinný boční odstup se nebude vztahovat na jízdu ve vyhrazeném nebo ochranném cyklopruhu.
Při předjíždění cyklisty bude povoleno přejíždět podélnou čáru souvislou (ne dvojitou).
Výjimka z povinnosti užít cyklistická opatření z důvodu bezpečnosti a plynulosti.
Výjimka z povinnosti užití se bude vztahovat na stezku pro cyklisty (C8) a na vyčkávací prostor (V19), kterého není vždy možné bezpečně dosáhnout.
Úprava nešťastného znění prováděcí vyhlášky, z níž bývá nesprávně dovozována povinnost použít smíšené stezky (C9, C10).
Obnova práva zaměstnance na úschovu jízdního kola.
Ze zákoníku práce vypadla v roce 2007.

Argumenty pro zavedení povinného bočního odstupu:
Změna formuluje jasnou hodnotu, kterou nelze vykládat různě.
Povinný odstup v zahraničí: 26 států USA, Nizozemsko, Belgie (1m), Francie (1,5 metru mimo obec), Portugalsko, Španělsko, Irsko, Německo (2,0 m mimo obec a 1,5 m v obci), Lucembursko (1,5 m).
Probíhající osvětová kampaň nestačí. Je rozdíl říkat „neměli byste“ a „nesmíte“. Kampaň by byla potřebná i při zavedení pravidla.
Boční odstup v zákoně bude jasným vodítkem pro hodnocení nehod či těsných předjetí. Znalci určený boční odstup při předjíždění se zpravidla formuluje jako 60 cm + (1,1 × rychlost v předjíždějícího), tj. v obci 1,15 m, mimo obec 1,59 m.
Že to řidič přímo nezměří, nevadí. V zákoně je podobně definovaná třeba vzdálenost od přechodu nebo šířka volného pruhu při parkování, které řidič také neměří.
Boční odstup lze technicky kontrolovat pomocí policejního figuranta a radaru umístěného na kole (v zahraničí se užívá).
Opatření se nevztahuje na cyklisty, protože jde o nesouměřitelné hmoty a rychlosti.
Na rušných komunikacích to může být impuls pro zřízení stezky nebo cyklopruhu.
I kdyby to snižovalo plynulost provozu, bezpečnost má mít přednost.
Zvýšení bezpečnosti cyklistů povede k nárůstu počtu cyklistů. Zdravotní přínosy cyklistiky převažují i v nejnebezpečnějších zemích zdravotní dopady dopravních nehod.

Argumenty pro nepovinné použití cyklostezky :
Stávající znění zákona a prováděcí vyhlášky je v rozporu. Vyhláška popisuje povinnost, kterou zákon neukládá.
V situaci, kdy nelze zřídit bezpečné a komfortní řešení vyhrazené pro cyklisty, je vhodné zřizovat “duální” infrastrukturu, například souběžnou smíšenou stezku a piktokoridor. Povinnost užít stezku takové kombinaci brání, např. v Praze proto není brána v potaz.
Je-li cyklostezka kvalitní, cyklisté ji zvolí dobrovolně.
Není-li cyklostezka kvalitní, rychlí cyklisté na ní nebudou v konfliktu s chodci.
Rychlí cyklisté, kteří pojedou ve vozovce, budou mít jasně dáno, že tam patří.
Změna obrátí současné paradigma zřizování cyklostezek s cílem uklidit cyklisty ze silnice na cíl zlepšit stavbou cyklostezek podmínky pro jízdu na kole.

Argumenty pro obnovu práva zaměstnance na úschovu jízdního kola :
Současný zákoník práce účinný od 1. 1. 2007 zapomněl na to, že obvyklým dopravním prostředkem k cestě do zaměstnání a zpět může být i jízdní kolo.
Místo k parkování hraje zásadní roli ve výběru způsobu dopravy. Nezřídka se vyskytují případy, kdy nařízení správce budovy bezpečné parkování kol bezdůvodně omezuje, ačkoliv technicky to není problém.
Stavební předpisy neukládají povinnost tato stání zřizovat, je proto žádoucí zajistit to jiným způsobem.
Parkování kol je pro řadu zaměstnavatelů víceméně standardem, existují certifikace www.cyklozamestnavatel.cz a evropský certifikát cfe-certification.eu.

Zdroj článku: www.auto-mat.cz

, , ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *