Aktuality,Cykloakce,Různé

Komunální volby 2018 – Zlín

2 Říj , 2018  

Před komunálními volbami 2018  vypadá cyklistická budoucnost ve Zlíně celkem slibně – na základě odpovědí některých politických stran a seskupení kandidujících na zlínskou radnici
Na otázky od Cyclist of Zlín a CykloZLÍN odpovědělo 7 stran z 12 – DĚKUJEME !

Odpověděly následující politické subjekty a volební uskupení. Pořadí je dle vylosovaných volebních čísel: Zlín 21,  Nový Impuls pro Zlín,  Česká pirátská strana,  Starostové a nezávislí,  ANO 2011, KDU-ČSL,  Nezávislí a Zelení pro Zlín. 

Odpovědi nezaslaly. Pořadí je dle vylosovaných čísel: ODS, ČSSD s podporou SPOZ a nezávislých, Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD),  Komunistická strana Čech a Moravy.

Velmi stručně odpověděli  Soukromníci Svobodní Nezávislí – ROZHÝBEJME ZLÍN – viz na konci

Zlín 21 (1) – Odpovědi na cyklodotazník 
Za Zlín 21 nám odpovědi poslala Kateřina Martykánová, tisková mluvčí tohoto hnutí. 
Otázky – oblast Vaší politické strany/hnutí:
1/ Jezdí lidé z Vaší kandidátky do práce na kole? Popř. jak často? Případně proč ano, proč ne?
V letních měsících část kandidátů na kole jezdí. Důvodem je především cesta na krátkou vzdálenost a vyhnutí se dopravní špičce. Část kandidátů na kole do práce nejezdí, a to především z nutnosti použít automobil k pracovnímu výkonu.
2/ Zúčastnili se lidé z Vaší kandidátní listiny soutěže Do práce na kole? V jakém počtu jste se zúčastnili posledních Cyklo jízd večerním Zlínem? Případně proč ano, proč ne?
Tato akce nebyla z naší strany nijak hromadně organizována a tedy zůstala na individuálním zapojení každého z kandidátů.
Otázky – oblast infrastruktury:
1/ Jak hodnotíte současnou cyklistickou infrastrukturu ve Zlíně?
Kladně hodnotíme obecně budování infrastruktury cyklostezek. Záporně však její nenávaznost, nekoncepční pojetí, a v neposlední řadě i její technické provedení. Někde cyklisté ohrožují maminky s kočárkem a vyhýbají se chodcům. Jinde cyklostezka končí v rušné silnici.
2/ Budete podporovat řešení cyklistické dopravy ve Zlíně? Jakým způsobem?
Ano, podporovat řešení cyklistické dopravy máme v plánu v rámci celkového konceptu chytrého města. V první řadě je potřeba dopracovat plán cyklistické infrastruktury s výhledem do roku 2030/2050. V rámci něj je potřeba zřídit hromadné cyklistické parkovací místa na důležitých místech, doplnit městskou dopravu o systém sdílených kol a také o sdílení elektrických sdílených kol. Aby mohla být koncepce správně vyhodnocena, musí být instalována sčítací místa a proběhnout detailní monitoring dopravních tras i tras určených pro sport a relaxaci. Dále také vybudování „zážitkových“ součástí jako městský pumptrack, cross dráhu atd. A v neposlední řadě hodláme výrazně podpořit i osvětu o prospěšnosti cyklistické dopravy jako takové.
3/ Zavedete bikesharing? Popř. elektro bikesharing?
Ve světě je to standard. Tedy ano (zodpovězeno viz bod 2.)
4/ Které chybějící úseky považujete za klíčové?
Všechny úseky, které chybějí dopracovat v rámci koncepce cyklistické infrastruktury do roku 2030/2050. Priority budou stanoveny až po analýze současného stavu a na základě vyhodnocení dat ze sběrných míst a předpokládaného vytížení jednotlivých úseků v budoucnu. Uvědomujeme si například, že z Jižních Svahů přes město si troufne pouze otrlý cyklista a cyklostezka z JS směr Luhačovice neexistuje vůbec.
5/ Budete řešit bezpečné parkování jízdních kol ve městě (např. parkovací cyklověže nebo cykloboxy)?
Ano (zodpovězeno viz bod 2.)
6/ Zajistíte pořízení a instalaci automatického sčítače cyklistů?
Ano, součástí práce na koncepci budoucího rozvoje cyklistické infrastruktury musí být i detailní statistiky a jejich analýza – tedy sčítací místa. Tato musejí být opatřena i tabulemi informujícími cyklisty o průběžném stavu, aby byl monitoring využit i pro zpětnou informovanost a motivaci cyklistů. Předpokládáme využití pyroelektrických senzorů.
7/ Upřednostňujete výstavbu separovaných a od silnic oddělených cyklostezek nebo cyklopruhů na silnici?
Pokud to situace dovolí, budeme se snažit oddělit cyklistickou infrastrukturu nejen od automobilů, ale i stezek pro chodce. Konkrétní řešení nám opět ukáže výše zmíněná celková koncepce.
8/ Budete podporovat výstavbu doprovodné infrastruktury v blízkosti škol? Máme na mysli uzamykatelná krytá parkoviště, cyklopřejezdy, prvky pro zpomalení vozidel.
Ano, na jedné straně je potřeba vybudovat zázemí pro provoz cyklodopravy v podobě zmíněných parkovacích míst a přejezdů, ale na druhé straně i prvky umožňující popularizaci jízdy na kole mezi mladou generací. Součástí tohoto řešení by měl být městský pumptrack, single track, crossová dráha atd.
9/ Zavedete systém tzv. B+R (bike and ride)? Tedy u klíčových zastávek MHD doprovodnou infrastrukturu (volné či kryté stojany, cykloboxy).
MHD + bike sharing/vlastní kolo by měly dávat dohromady jeden logický celek ideálně propojený do plynule navazujícího a pro uživatele jednoduchého prostředí. Nabízí se i využití aplikace, jež bude informovat o aktuálním vytížení jednotlivých parkovišť, sdílených kol a pohybu prostředků MHD.
Otázky – oblast veřejné podpory:
1/ Jaké procento z rozpočtu dopravních staveb chcete investovat do cyklistické infrastruktury?
Toto nám není v současné době vzhledem k našemu prvnímu vstupu do komunální politiky známé.
2/ Chcete zajistit edukativní kampaň na dopravní vzdělávání řidičů, chodců a cyklistů?
Jak jsme psali výše, je nutné mladou generaci hlavně motivovat a nabídnout adekvátní prostor pro cyklistickou seberealizaci. V návaznosti na to pak rozšíření povědomí o dopravních předpisech, bezpečnosti a hlavně prospěšnosti cyklistické dopravy.
Děkujeme za odpovědi.

 

Nový Impuls pro Zlín (2) – odpovědi na cyklodotazník
Odpovědi nám poslal Martin Grmela, tiskový mluvčí strany Nový Impuls Zlín.
Otázky – oblast Vaší politické strany/hnutí:
1/ Jezdí lidé z Vaší kandidátky do práce na kole? Popř. jak často? Případně proč ano, proč ne?
Na kole do práce jezdí pravidelně polovina našeho volebního štábu a naši kandidáti jezdí na kole pravidelně, ale zejména rekreačně.
2/ Zúčastnili se lidé z Vaší kandidátní listiny soutěže Do práce na kole? V jakém počtu jste se zúčastnili posledních Cyklo jízd večerním Zlínem? Případně proč ano, proč ne?
Ve většině případů se žádných hromadných cyklistických akcí naši kandidáti neúčastní.
Otázky – oblast infrastruktury:
1/ Jak hodnotíte současnou cyklistickou infrastrukturu ve Zlíně?
Oproti předcházejícím letům se vedení radnice podařilo infrastrukturu hodně vylepšit. Problémem nadále zůstávají přejezdy hlavních silnic, tedy cyklotrasy jsou stále přerušované nebo nutí cyklisty sesedat z kola kvůli přechodům.
2/ Budete podporovat řešení cyklistické dopravy ve Zlíně? Jakým způsobem?
Podpora cyklistické dopravy je přímo v našem programu a to i jako vhodný doplněk hromadné dopravy. Chtěli bychom dopracovat propojení cyklostezek, aby jízda přes celé město byla minimálně přerušovaná. Zároveň bychom chtěli odpovídajícím a jednotným způsobem dobudovat systémy parkování pro kola.
3/ Zavedete bikesharing? Popř. elektro bikesharing?
Pokud se dostaneme do zastupitelstva, chceme co nejdříve iniciovat vypsání výběrového řízení na pořízení základního systému sdílení elektrokol, aby jej mohli využívat všechny generace i v kopcovitém terénu. Šlo by nejlépe o síť automatických stanic s jednoduchou mobilní aplikací, aby se elektrokola mohla pravidelně dobíjet a zároveň odložená kola nezatěžovala veřejný prostor.
4/ Které chybějící úseky považujete za klíčové?
Jde o zabezpečení průjezdnosti třídy Tomáše Bati včetně zavedení světelného řízení dopravy pro kola. Dále pak podél Dřevnice přes celé město s navazujícím spojením do Otrokovic a případně Vizovic. Určitě bychom se ale v první řadě zaměřili na adekvátní připojení Jižních Svahů.
5/ Budete řešit bezpečné parkování jízdních kol ve městě (např. parkovací cyklověže nebo cykloboxy)?
Určitě tam, kde to bude dávat smysl, což v případě dobudování cyklotras bude zejména u důležitých veřejných budov nebo dopravních terminálů v centru. Dále pak u univerzitních zařízeních, škol, nemocnic nebo poliklinik a obchodních center.
6/ Zajistíte pořízení a instalaci automatického sčítače cyklistů?
Primárně nechceme cyklisty sčítat, ale naopak dobudováním pohodlné a bezpečné infrastruktury přilákat k dennímu využívání kol jako dopravního prostředku co nejvíce Zlíňanů.
7/ Upřednostňujete výstavbu separovaných a od silnic oddělených cyklostezek nebo cyklopruhů na silnici?
Pokud to technické řešení umožňuje vždy z důvodu bezpečnosti preferujeme oddělené cyklostezky. V tomto směru bychom i na odvážnější projekty chtěli co nejvíce využít nečerpané finanční prostředky z evropských fondů.
8/ Budete podporovat výstavbu doprovodné infrastruktury v blízkosti škol? Máme na mysli uzamykatelná krytá parkoviště, cyklopřejezdy, prvky pro zpomalení vozidel.
Samozřejmě.
9/ Zavedete systém tzv. B+R (bike and ride)? Tedy u klíčových zastávek MHD doprovodnou infrastrukturu (volné či kryté stojany, cykloboxy).
Určitě ano a to podle studie vytíženosti a také v návaznosti na systém městských sdílených kol. Preferujeme přitom krytá stání s vhodnou mobilní aplikací obsazenosti.
Otázky – oblast veřejné podpory:
1/ Jaké procento z rozpočtu dopravních staveb chcete investovat do cyklistické infrastruktury?
Nejsme nyní nastaveni na sliby pevných procent investic či modernizace do určité oblasti či odvětví, o která se samospráva města Zlína aktuálně stará. Stanovením pevného procenta výdajů v daném roce se můžeme připravit o možnosti mimořádného získání finančních prostředků v rámci kofinancování. Preferujeme spíše detailní seznámení se stavem rozpracovanosti projektů současného vedení města a návaznost na ně. Určitě se shodneme, že investice do dopravy a modernizace dopravní infrastruktury (chodníky, komunikace, cyklostezky, parkoviště, apod.) je bolavým místem ve Zlíně a tedy opravdovou prioritou.
2/ Chcete zajistit edukativní kampaň na dopravní vzdělávání řidičů, chodců a cyklistů?
Chtěli bychom navázat na realizované kroky současné samosprávy města Zlína. K tomu chceme více rozvíjet spolupráci s BESIPem, konkrétně krajským koordinátorem Zdeňkem Pátíkem, který je mimochodem také kandidátem Nového Impulsu v Otrokovicích.
Chtěli bychom také navázat užší spolupráci s hejtmanstvím a jeho odborem dopravy v čele s paní Emilií Slavíkovou a některými odděleními pod něj spadajícími. Rovněž bychom chtěli vyčlenit z rozpočtu města potřebné zdroje na prevenci, edukaci a “best practises” v rámci bezpečného chování lidí v silničním provozu, zejména s akcentem na situace v intravilánu města.
Děkujeme za odpovědi.

 

Česká pirátská strana (4) – Odpovědi na cyklodotazník
Za Piráti – Zlínský kraj odpovědi poslal Jiří Jaroš, lídr kandidátní listiny číslo 4.
Otázky – oblast Vaší politické strany/hnutí:
1/ Jezdí lidé z Vaší kandidátky do práce na kole? Popř. jak často? Případně proč ano, proč ne?
Z naší kandidátky jezdí do práce asi pouze dva lidé. Zbytek volí jiné způsoby dopravy, popřípadě chodí pěšky. Já osobně bydlím na Jižních Svazích a jet na kole před 8. hodinou je velmi nebezpečné.
2/ Zúčastnili se lidé z Vaší kandidátní listiny soutěže Do práce na kole? V jakém počtu jste se zúčastnili posledních Cyklo jízd večerním Zlínem? Případně proč ano, proč ne?
Do práce na kole pouze jeden kandidát, Cyklo jízd večerním Zlínem dva. Hodně lidí o těchto akcích netušilo.
Otázky – oblast infrastruktury:
1/ Jak hodnotíte současnou cyklistickou infrastrukturu ve Zlíně?
Infrastruktura roste a jde to vidět. Ovšem vidíme, že často chybí koncepce a bohužel některé úseky cyklostezek ve Zlíně je opravdu rizikových. Konkrétně úsek u zastávky poliklinika. Chybí rozumné cyklostezky z Jižních Svahů.
2/ Budete podporovat řešení cyklistické dopravy ve Zlíně? Jakým způsobem?
Oceňujeme snahu jít s trendem 21. století, ale chceme do něj přinést koncepci a opravdu důsledné plánování. Do toho patří samozřejmě diskuze s odbornou i laickou veřejností. O podobě cyklostezek ve Zlíně by se mělo rozhodovat v kooperaci s veřejností. To je zásadní.
3/ Zavedete bikesharing? Popř. elektro bikesharing?
Samozřejmě ano. Filozofie sdílení je pro Piráty zásadní. A v podstatě je jedno, jestli jde o informace nebo jízdní kola.
4/ Které chybějící úseky považujete za klíčové?
Spojení s Jižními svahy.
5/ Budete řešit bezpečné parkování jízdních kol ve městě (např. parkovací cyklověže nebo cykloboxy)?
Ano. V rámci rekonstrukce nádraží a dopravního terminálu budeme prosazovat cyklo věž. Jako další zásadní věc vidíme umístění bezpečných odstavených ploch na páteřní zastávky.
6/ Zajistíte pořízení a instalaci automatického sčítače cyklistů?
Ano. Ovšem je otázkou umístění. O tom budeme rozhodovat v rámci diskuze s veřejností.
7/ Upřednostňujete výstavbu separovaných a od silnic oddělených cyklostezek nebo cyklopruhů na silnici?
Obojí řešení má své místo. Budeme se snažit podpořit prevenci programy, které lidem ukážou jak se vzájemně chovat.
8/ Budete podporovat výstavbu doprovodné infrastruktury v blízkosti škol? Máme na mysli uzamykatelná krytá parkoviště, cyklopřejezdy, prvky pro zpomalení vozidel.
Jistě. Cítíme odpovědnost za to, abychom neměli strach pustit děti do školy na kole či skateboardu.
9/ Zavedete systém tzv. B+R (bike and ride)? Tedy u klíčových zastávek MHD doprovodnou infrastrukturu (volné či kryté stojany, cykloboxy).
Ano, tato otázka je zásadní.
Otázky – oblast veřejné podpory:
1/ Jaké procento z rozpočtu dopravních staveb chcete investovat do cyklistické infrastruktury?
Tato otázka je zatím předčasná, volby ještě neproběhly.
2/ Chcete zajistit edukativní kampaň na dopravní vzdělávání řidičů, chodců a cyklistů?
Ovšem, formou e-learningu a videí na sociálních sítích
Děkujeme za odpovědi.

 

STAN  (5) – Odpovědi na cyklodotazník
Za stranu STAN – ZLÍN s číslem 5 nám odpovědi poslal Josef Novák, kandidát s číslem 9 a současný radní pro dopravu.
Otázky – oblast Vaší politické strany/hnutí:
1/ Jezdí lidé z Vaší kandidátky do práce na kole? Popř. jak často? Případně proč ano, proč ne?
Já se snažím a pravidelně mi to vychází v měsíci květnu, kdy jezdím celý měsíc.
2/ Zúčastnili se lidé z Vaší kandidátní listiny soutěže Do práce na kole? V jakém počtu jste se zúčastnili posledních Cyklo jízd večerním Zlínem? Případně proč ano, proč ne?
Už několik let se účastním celostátní květnové soutěže Do práce na kole. S kolegy z radnice jsme založili tým Cyklisté z radnice.
Cyklojízda večerním Zlínem byl náš nápad, který se ujal. Letos účast cyklistů předčila očekávání a zastavila se na čísle 700. Doufám, že tato akce bude pokračovat i v dalších letech.
Otázky – oblast infrastruktury:
1/ Jak hodnotíte současnou cyklistickou infrastrukturu ve Zlíně?
Pozitivně. Za našeho působení na radnici se nám podařilo síť cyklostezek úspěšně rozvinout. Cyklostezkami jsme propojili město Otrokovice a obec Lukov. Nyní jsme čerstvě dostavěli cyklostezku Příluky – Lužkovice – Klečůvka.
Kolem tř. T. Bati vede Městská obslužná cyklostezka, která nám s drobnými přerušeními vede od Dílů VI přes centrum až po ulici Váchovu. Budujeme úseky cyklostezek i na Jižních Svazích.
2/ Budete podporovat řešení cyklistické dopravy ve Zlíně? Jakým způsobem?
Podpora cyklistické dopravy je ve Zlíně na velmi slušné úrovni a musí pokračovat. Nyní soutěžíme velký projekt Cyklostezky Tyršova – Výletní. Součástí projektu je celkové řešení uličního prostoru včetně odpočinkových míst u Dřevnice. Dopravní řešení obsahuje i dva cyklo podjezdy pod mosty u Máců a na Čepkově. Vzhledem k velikosti stavby se realizace předpokládá ve dvou letech. Stavební práce by měly začít na jaře 2019.
V projekční přípravě máme i řešení předprostoru před Krajskou nemocnicí T. Bati. Místo nynějšího asfaltového chodníku by zde měla vést smíšená cyklostezka.
S pohybem cyklistů se počítá i při Rekonstrukci křižovatky Mostní – Březnická. Je třeba začít už v projekční fázi. Každý větší dopravní projekt by měl obsahovat i řešení cyklistické dopravy.
3/ Zavedete bikesharing? Popř. elektro bikesharing?
Otázka bikesheringu je v poslední době velmi žhavá. Pomalu dozrává čas pro sdílení kol i ve Zlíně. Vzhledem ke kopcovitému terénu a obrovské popularitě elektrokol dává smysl orientace na elektro bikesharing. Jenom to chce maličkost, propojit zbylé kousky cyklostezek v centrum města a napojit Jižní Svahy.
4/ Které chybějící úseky považujete za klíčové?
Je třeba propojit chybějící úseky městské obslužné cyklostezky přes centrum. Nutností jsou v centru signalizované přejezdy pro cyklisty, které propojí vybudované úseky cyklostezek.
V přípravě projektu rekonstrukce Tržiště již máme chodník nad tržištěm naprojektován jako cyklostezku.
Klíčové je i napojení Jižních Svahů, které je velmi důležité. Zde se zatím potýkáme s technickým řešením a majetkoprávní přípravou. V projekční fázi máme i projekt vedení smíšené cyklostezky kolem Baťovy krajské nemocnice a ve fázi výběrového řízení je cyklostezka Tyršova – Výletní. Též bude důležité zaměřit svou pozornost na pohyb cyklistů v bývalém svitovském areálu.
5/ Budete řešit bezpečné parkování jízdních kol ve městě (např. parkovací cyklověže nebo cykloboxy)?
S tím se počítá už při tvorbě projektů, namátkou zmíním projekt Terminálu Zlín, který počítá s úschovou jízdních kol v objektu u vlakového nádraží.
6/ Zajistíte pořízení a instalaci automatického sčítače cyklistů?
Ano, pořízení sčítače je rozumné pro zjištění skutečného počtu cyklistů po cyklostezkách.
7/ Upřednostňujete výstavbu separovaných a od silnic oddělených cyklostezek nebo cyklopruhů na silnici?
Dobrá otázka, na kterou není jednoduchá odpověď. Tam kde to stavebně je možné, se snažíme o výstavbu, viz Městská obslužná cyklostezka. Tam kde ve veřejném prostoru již není místo, jdeme formou vyznačeného prostoru pro cyklisty formou piktogramů, viz. Štefánikova a Přílucká ulice.
Cyklopruhy ve Zlíně zatím nemáme.
8/ Budete podporovat výstavbu doprovodné infrastruktury v blízkosti škol? Máme na mysli uzamykatelná krytá parkoviště, cyklopřejezdy, prvky pro zpomalení vozidel.
Už v tomto volebním období jsme připravili několik projektů s touto tématikou. Jedná se o ZŠ Dřevnická a řešení celého prostoru před školou včetně parkování. Jedná se o moderní dopravní řešení, které spočívá ve vytvoření točny pro bezpečné vysazení dětí systémem tzv. parkování kiss and ride, v překladu polib a jeď. Prostor před školou je z hlediska dopravy bezpečný, neboť je osazený výsuvným sloupkem, který umožní přístup pouze vozidlům pro zásobování.
9/ Zavedete systém tzv. B+R (bike and ride)? Tedy u klíčových zastávek MHD doprovodnou infrastrukturu (volné či kryté stojany, cykloboxy).
Toto je jako doplněk parkování určitě na místě. Nejde to ale dělat u všech klíčových zastávek, ale u zastávek, kde se nabízí přestup na jiný druh dopravy, např. vlak. Jedná se v podstatě o malé přestupní terminály, které nabízí tyto možnosti dopravy. Jeden připravujeme v rámci projektu Napojení průmyslové zóny Zlín – východ.
Otázky – oblast veřejné podpory:
1/ Jaké procento z rozpočtu dopravních staveb chcete investovat do cyklistické infrastruktury?
Toto záleží na dotačních možnostech města, ve Zlíně jsou cyklostezky budovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury a z Integrovaného plánu rozvoje území. Jedná se o desítky milionů korun.
2/ Chcete zajistit edukativní kampaň na dopravní vzdělávání řidičů, chodců a cyklistů?
Určitě. Je to dobrá věc, máme to vyzkoušené. Dělali jsme kampaň Zlín v pohybu – zdravě, bezpečně, na pohodu. Součástí byly cyklojízdy, semináře, videospoty a fotosoutěže. Debata na toto téma je strašně důležitá.
Děkujeme za odpovědi.

 

ANO 2011 (8) – Odpovědi na cyklodotazník 

Za ANO, tohle je Zlín odpovídal Roman Kaňovský , lídr kandidátní listiny číslo 8.
Otázky – oblast Vaší politické strany/hnutí:
1/ Jezdí lidé z Vaší kandidátky do práce na kole? Popř. jak často? Případně proč ano, proč ne?
Na kandidátce jsou zastoupeny v podstatě všechny možnosti – pravidelně, někdy i vůbec ne. Frekvenci ovlivňuje počasí i roční období. Některým neumožňuje jezdit do práce na kole forma jejich zaměstnání, kdy používají své osobní automobily k akutním či běžným cestám. Jinde nejsou k dispozici například sprchy či plochy pro bezpečné uzamčení kola. V neposlední řadě záleží také na vzdálenosti mezi bydlištěm a pracovištěm a infrastrukturou mezi těmito místy.
2/ Zúčastnili se lidé z Vaší kandidátní listiny soutěže Do práce na kole? V jakém počtu jste se zúčastnili posledních Cyklo jízd večerním Zlínem? Případně proč ano, proč ne?
Ano, někteří z nás se zúčastnili soutěže Do práce na kole a máme mezi sebou i cyklisty a cyklistky, kteří se účastní Cyklo jízd. Většina ale dává přednost neorganizované jízdě s přáteli či rodinou, kde si odpočinou od davu lidí a jedou si po svém mimo hluk velkoměsta.
Otázky – oblast infrastruktury:
1/ Jak hodnotíte současnou cyklistickou infrastrukturu ve Zlíně?
Myslíme si, že máme ještě velké rezervy.
2/ Budete podporovat řešení cyklistické dopravy ve Zlíně? Jakým způsobem?
Určitě budeme. Je to jedna z možností, jak zvýšit plynulost dopravy a zamezit zvyšující se hustotě dopravy. Zanalyzujeme a zoptimalizujeme návrh mapy cyklo stezek a jejich napojení na okolní obce a turistické cíle.
3/ Zavedete bikesharing? Popř. elektro bikesharing?
Kolo se najde v podstatě v každé domácnosti. Podle nás je tedy potřeba zejména dobudovat potřebná infrastruktura a možnost operativního využití kola k přepravě ve městě. Chtěli bychom zavést kombinaci bikesharingu i elektro bikesharing, který má vzhledem k našemu kopcovitému terénu mnohem větší potenciál využití.
4/ Které chybějící úseky považujete za klíčové?
Klíčové je pro nás napojení na východ a obslužnost centra města. Čili napojení na Vizovice a bezpečná cyklo doprava po městě.
5/ Budete řešit bezpečné parkování jízdních kol ve městě (např. parkovací cyklověže nebo cykloboxy)?
Parkování kol bychom chtěli řešit společně s bikesharingem. Chceme mít hlídané stojany jak na kola sloužící k bikesharingu, tak pro osobní kola. Věříme, že s námi budou spolupracovat i soukromé subjekty, zejména pro umístění stojanů na kola před jejich provozovnami a pobočkami. Tyto stojany navíc mohou býti zpestřujícím designovým prvkem ve městě.
6/ Zajistíte pořízení a instalaci automatického sčítače cyklistů?
Podle nás je prioritou síť cyklo stezek než nákup těchto sčítačů. Ale samozřejmě prověříme jejich cenu a náklady na údržbu. Chápeme, že je to zajímavé pro lidi.
7/ Upřednostňujete výstavbu separovaných a od silnic oddělených cyklostezek nebo cyklopruhů na silnici?
Vzhledem k bezpečnosti určitě upřednostňujeme výstavbu oddělených cyklostezek. V některých lokalitách to však nemusí být z hlediska prostoru možné, protože kromě cyklo dopravy je totiž potřeba zachovat také chodníky. Stavět cyklo stezky či cyklo trasy na úkor chodců je podle nás špatně. Ale tam, kde se nepředpokládá větší chaotický pohyb chodců, je možné mít společný pruh pro cyklisty i chodce.
8/ Budete podporovat výstavbu doprovodné infrastruktury v blízkosti škol? Máme na mysli uzamykatelná krytá parkoviště, cyklopřejezdy, prvky pro zpomalení vozidel.
Prioritou pro nás je, aby se cyklisté ke školám či jiným lokalitám dostali bezpečně. Součástí bude i tato doprovodná infrastruktura. Pokud chceme, aby lidé využívali MHD či cyklo dopravu, je potřeba na to vytvořit podmínky a zároveň učit už děti využívat tyto formy přepravy.
9/ Zavedete systém tzv. B+R (bike and ride)? Tedy u klíčových zastávek MHD doprovodnou infrastrukturu (volné či kryté stojany, cykloboxy).
Ano, to je pro nás součástí doprovodné infrastruktury. Je potřeba snížit počet aut v centru města jak kvůli obslužnosti, tak kvůli životnímu prostředí. Bez využití MHD a jiných alternativních způsobů dopravy jako je právě například cyklo doprava toho nedosáhneme.
Otázky – oblast veřejné podpory:
1/ Jaké procento z rozpočtu dopravních staveb chcete investovat do cyklistické infrastruktury?
Výše investic se bude odvíjet od připravenosti jednotlivých projektů.
2/ Chcete zajistit edukativní kampaň na dopravní vzdělávání řidičů, chodců a cyklistů?
Ta je podle nás nezbytnou součástí, protože již teď vidíme, že dochází ke střetu cyklistů a chodců na smíšených stezkách.
Děkujeme za odpovědi.

 

KDU – ČSL (9) – Odpovědi na cyklodotazník
Odpovědi za KDU – ČSL Zlín nám poslal Kamil Šimeček, kandidát s číslem 6.
Otázky – oblast Vaší politické strany/hnutí:
1/ Jezdí lidé z Vaší kandidátky do práce na kole? Popř. jak často? Případně proč ano, proč ne?
Naše kandidáty naštěstí nekádrujeme, takže přesná čísla neznám. Vím, že je mezi našimi kandidáty několik nadšených cyklistů, takže jistě volí i tento způsob dopravy do práce. Ne každý má ale takovou práci, aby mohl volit pravidelně tento způsob přepravy.
2/ Zúčastnili se lidé z Vaší kandidátní listiny soutěže Do práce na kole? V jakém počtu jste se zúčastnili posledních Cyklo jízd večerním Zlínem? Případně proč ano, proč ne?
Podobně jako v předchozí odpovědi. Přesná čísla neznám a jsem přesvědčený, že je to každého věc, co dělá ve svém volném čase. Osobně jsem se o těchto akcích dozvěděl až zpětně, takže je to možná i otázka větší propagace.
Otázky – oblast infrastruktury:
1/ Jak hodnotíte současnou cyklistickou infrastrukturu ve Zlíně? 2/ Budete podporovat řešení cyklistické dopravy ve Zlíně? Jakým způsobem?
Dle mého názoru je současná infrastruktura slabá a chceme podporovat její rozvoj, stejně jako další alternativní způsoby dopravy.
2/ Budete podporovat řešení cyklistické dopravy ve Zlíně? Jakým způsobem?
Zlín není městem, kde by se dala provozovat masová cyklistika, a je to dané jak terénem, tak podnebím. Zlín nikdy nebude Amsterdam nebo Prostějov. Určitě však podporujeme budování infrastruktury tak, aby mohla být cyklodoprava plnohodnotnou alternativou přepravy, nejen rekreační záležitostí. Předpokladem pro to je vybudování navazující infrastruktury tak, aby cyklotrasy rozumně propojily všechny městské části. Samozřejmostí by mělo být i přehledné značení cyklistických tras.
3/ Zavedete bikesharing? Popř. elektro bikesharing?
Rozhodně nejsem proti bikesharingu, stejně jako nejsem proti casharingu a dalším systémům sdílení. Jsem však přesvědčen, že aby mohl fungovat dlouhodobě a bez problémů, měl by jej provozovat komerční subjekt a ne statutární město. Jsem pro spolupráci s některou z fungujících společností, které provozují bikesharing, jsem pro podporu této společnosti při zavedení služby v našem městě. Jsem pro finanční podporu v prvních letech, kdy bude služba ztrátová, případně pro stálou podporu za předpokladu, že tento systém prokazatelně zlepší dopravní situaci ve Zlíně a stane se plnohodnotnou alternativou dopravy, kterou bude využívat široká skupina obyvatel.
4/ Které chybějící úseky považujete za klíčové?
Za klíčové považuji, aby byly všechny cyklotrasy rozumně propojené.
5/ Budete řešit bezpečné parkování jízdních kol ve městě (např. parkovací cyklověže nebo cykloboxy)?
Podobně jako u bikesharingu, jsem toho názoru, že by měl být tento systém vybudován a provozován soukromou společností za podpory města. Určitě by měla být cyklovež nebo jiný systém bezpečné úschovy kol součástí nového dopravního terminálu, který musíme začít budovat v následujícím volebním období. Musíme se však vyvarovat chyb, které se staly v jiných městech, např. Pardubicích, kde je cyklověž nevyužívaná. Takže žádné hurá akce, ale důkladná příprava ve spolupráci s odborníky, a poučit se z chyb jiných měst.
6/ Zajistíte pořízení a instalaci automatického sčítače cyklistů?
Pokud vím, tyto systémy nejsou nákladné a mají velký smysl v tom, že majitel infrastruktury má přehled o tom, jak je která trasa vytížená a využívaná a podle toho zvažuje další investice. Samozřejmě jsou tyto statistiky zajímavé i pro samotné cyklisty. Takže za nás určitě ano.
7/ Upřednostňujete výstavbu separovaných a od silnic oddělených cyklostezek nebo cyklopruhů na silnici?
Cyklopruh na silnici je nesmysl, který ničemu nepomáhá, pouze vytváří dojem falešného bezpečí. Jsem jednoznačne pro budování oddělených cyklostezek.
8/ Budete podporovat výstavbu doprovodné infrastruktury v blízkosti škol? Máme na mysli uzamykatelná krytá parkoviště, cyklopřejezdy, prvky pro zpomalení vozidel.
Budeme podporovat výstavbu doprovodných služeb pro cyklisty, ideálně v jednotném stylu.
9/ Zavedete systém tzv. B+R (bike and ride)? Tedy u klíčových zastávek MHD doprovodnou infrastrukturu (volné či kryté stojany, cykloboxy).
Budeme se snažit, aby se tento systém otestoval na jednom nebo dvou frekventovaných místech, a podle jejich vytíženosti budeme zvažovat další rozšiřování.
Otázky – oblast veřejné podpory:
1/ Jaké procento z rozpočtu dopravních staveb chcete investovat do cyklistické infrastruktury?
Dle potřeby a připravenosti jednotlivých projektů. Myslím že není vhodné uvádět nějaké pevné procento.
2/ Chcete zajistit edukativní kampaň na dopravní vzdělávání řidičů, chodců a cyklistů?
Určitě je to vhodné, ale je otázka, jaký by byl o tyto akce zájem a zda je to úkol pro město. Spíš vidím velké rezervy u neziskovek (např. Besip), které jsou podporovány státem a je to jejich práce.
Obecně bych chtěl říct, že je jednoduché před volbami všem slíbit všechno, ale není to zodpovědné. Je důležité mít představu o tom, jaké jsou možnosti města (jak finanční, tak legislativní).
Nechceme podporovat jednu skupinu na úkor druhé skupiny. Budeme pracovat na rozvoji města tak, aby se zde žilo dobře mladým i starým, aby se zde dobře podnikalo, aby mladí lidé nemuseli z města odcházet za lepším. Aby se zlepšily podmínky jak pro pěší, tak pro chodce a samozřejmě i pro cyklisty. Chceme, aby město Zlín bylo lepším místem pro život každého občana.
Děkujeme za odpovědi.

 

Nezávislí a Zelení pro Zlín  (12) – Odpovědi na cyklodotazník
Za Strana zelených Zlín s číslem 12 odpovídal Ondřej Sladký, na kandidátní listině s číslem 3.
Otázky – oblast Vaší politické strany/hnutí:
1/ Jezdí lidé z Vaší kandidátky do práce na kole? Popř. jak často? Případně proč ano, proč ne?
Nevíme přesně, kolik z nás a jak často jezdí, ale pokud máme setkání našich kandidátů, tak vždy kolo jako dopravní prostředek dominuje. Osobně jezdím do práce na kole pravidelně.
2/ Zúčastnili se lidé z Vaší kandidátní listiny soutěže Do práce na kole? V jakém počtu jste se zúčastnili posledních Cyklo jízd večerním Zlínem? Případně proč ano, proč ne?
Stejně jako u předchozí otázky nevíme přesně. Určitě vím o dvou účastnících DPNK (Do práce na kole, pozn. Cyclists of Zlín), ale může jich být i víc. Považujeme to za správnou formu propagace cyklistiky ve městě.
Pokud se týká večerních cyklojízd, rádi bychom viděli podobné jízdy i za plného provozu. Pro magistrátní úředníky by účast měla být povinná.
Otázky – oblast infrastruktury:
1/ Jak hodnotíte současnou cyklistickou infrastrukturu ve Zlíně?
V porovnání s jinými městy u nás je na tom Zlín dobře, ale pokud se podíváme do zahraničí, tak je vidět, že jsme jednooký král mezi slepými. A my se chceme dívat hlavně do zahraničí.
2/ Budete podporovat řešení cyklistické dopravy ve Zlíně? Jakým způsobem?
Řešení cyklistické infrastruktury je naší prioritou. Chtěli bychom klást důraz na menší projekty a drobné úpravy. Například povolení vjezdu do jednosměrek, povolení vjezdu na chodník tam, kde neexistuje alternativa, instalace směrovek pro snazší orientaci, úpravy nájezdu ze silnic. Není nutné dávat miliony do velkých staveb. Takové drobnosti pomůžou mnohdy více. Samozřejmě podporujeme dostavbu dalších cyklostezek podle plánu. Ale než budou hotové, chceme pomoci hned. Výmluv proč něco nejde slýcháme denně dost.
3/ Zavedete bikesharing? Popř. elektro bikesharing?
Určitě ano.
4/ Které chybějící úseky považujete za klíčové?
Úsek z Jižních Svahů, průjezd v Prštném ve směru na třídu T. Bati i na Cyklistickou a průjezd přes Cigánovský most. Bohužel pořád slyšíme, že musíme na něco čekat, proto chceme prosadit okamžitá levná řešení, viz. minulá otázka.
Ale máme i větší plány. Rádi bychom viděli lávku pro pěší a cyklisty z Jižních Svahů (zhruba od Teplo Zlín) přes silnici, řeku a železnici, která by ústila až do prostoru budoucího nádraží. S odbočkou na Čepkov. Podstatným kladem tohoto řešení, je snížení výškového rozdílu, který musí chodci a cyklisté dnes překonávat při cestě na Svahy.Je to stavba na první pohled náročná, ale při porovnání třeba s prštenskou příčkou nebo tunelem pod centrem se jedná o drobnost.
5/ Budete řešit bezpečné parkování jízdních kol ve městě (např. parkovací cyklověže nebo cykloboxy)?
Určitě je nutné řešit parkování kol u všech významných dopravních uzlů. Nádraží, parkoviště, nejdůležitější zastávky MHD. Je potřeba zajistit snadný přestup z kola na auto, MHD nebo vlak.
6/ Zajistíte pořízení a instalaci automatického sčítače cyklistů?
Samozřejmě. Na základě takového sčítání potom navrhnout správný typ bezpečného parkování.
7/ Upřednostňujete výstavbu separovaných a od silnic oddělených cyklostezek nebo cyklopruhů na silnici?
Na frekventovaných komunikacích je určitě vhodnější oddělená cyklostezka. Na méně frekventovaných úsecích jako třeba na sídlištích, naopak podporujeme rušení obrubníků. Silnice, chodník a cyklopruh by neměly být odděleny výškově, ale jen barevně. Umožní se tím snazší vyhýbání u všech tří složek na malém profilu.
V této souvislosti bychom rádi i apelovali na změnu při výstavbě parkovacích míst. Pokud nebude silnice od chodníku oddělena obrubníkem, může být vedle silnice nejprve pruh pro chodce a cyklisty a teprve za ním parkovací stání. Dnes jsou chodci nuceni obcházet parkující auta a kličkovat po ulicích. Častokrát radši jdou rovně po silnici a tím zase ohrožují svoji bezpečnost.
8/ Budete podporovat výstavbu doprovodné infrastruktury v blízkosti škol? Máme na mysli uzamykatelná krytá parkoviště, cyklopřejezdy, prvky pro zpomalení vozidel.
Samozřejmě. Zklidnění dopravy okolo škol je jednou z našich priorit. Při plánování cyklostezek bychom měli začít právě u škol. Každá škola by měla mít přístup po bezpečné cyklostezce.
9/ Zavedete systém tzv. B+R (bike and ride)? Tedy u klíčových zastávek MHD doprovodnou infrastrukturu (volné či kryté stojany, cykloboxy).
Ano, viz. bod 5
Otázky – oblast veřejné podpory:
1/ Jaké procento z rozpočtu dopravních staveb chcete investovat do cyklistické infrastruktury?
Procento nebo množství financí není to nejdůležitější. Pro příklad lze uvézt krátký úsek cyklostezky na Jižních Svazích. Na pár metrů stezky bylo vynaloženo 3,5 milionu korun. Samozřejmě, že pravým smyslem celé stavby byla oprava ujíždějícího svahu pod silnicí, ale v rozpočtu je to vedené jako investice do cyklistiky. Takto se dá s čísly snadno manipulovat. Jak už je uvedeno výše, i za málo peněz je možné pomoci cyklistům mnohem více než zpackanou předraženou cyklostezkou.
2/ Chcete zajistit edukativní kampaň na dopravní vzdělávání řidičů, chodců a cyklistů?
Město má v tomto jen malé možnosti, ale mohli bychom prosadit školení řidičů v rámci referentských zkoušek u zaměstnanců magistrátu.
Důležité je zachování pracovní cyklistické skupiny jako poradního orgánu pro rozvoj cyklistické politiky města Zlína.
Aktivní propagace:
Zajistit větší propagaci cyklistické dopravy pro nejširší okruh veřejnosti na webu města, Facebooku, informačním středisku, formou letáků, brožur, videí atd.
Prezentovat tipy na cyklistické výlety pro rodiny, trasy vhodné pro náročné cyklisty, atd.
Zaměřit se na propagaci cyklistiky jako možnosti dojížďky do zaměstnání, nebo do školy (akce Do práce nebo do školy na kole),
Informovat pravidelně o různých cyklistických akcích, provozovat informační web pro cyklisty, informovat cyklisty o službách atd.
Děkujeme za odpovědi.
Děkujeme za otázky a hlavně děkujeme za vaši práci. Přejeme bezpečnou jízdu.

 

Soukromníci Svobodní Nezávislí  – ROZHÝBEJME ZLÍN (10)

Odpověď na 12 cyklistických otázek nám za stranu Rozhýbejme_zlín poslal lídr kandidátky Ivo Mitáček:
“Zdravím,
cyklo-problematiku máme ve svých programech všichni a patří mezi jeden z dopravních faktorů, se kterým je nutné počítat…
Zcela zásadní je vyřešit smysluplné propojení a návaznosti jednotlivých tras, stejně jako výchovu všech uživatelů tohoto typu komunikace, což je největší bolest Zlína….
s pozdravem
Ivo Mitáček
p.s. odpovídat na sugestivní nebo kapciózní otázky ze zásady odmítám, stejně jako lustraci svých kolegů a kolegyň
Děkujeme za odpověď.

 

ODS se omlouvala pro nedostatek času, ale poslala alespoň odkaz na video s názvem Cyklisté, cyklostezky a senior taxi.  Hovořil Milan Foukal: „Cyklostezky a cyklisté jsou pro Zlín dalším věčným tématem. Jejich cílené přivádění do centra města se mi ale jeví jako zbytečné (Takže cyklisté po centru města budou chodit pěšky s vedením kola ? :-(((. Prioritou by mělo být zbudování cyklostezek vedoucích kolem Zlína, respektive jeho okrajovými částmi. Jsem přesvědčen, že pro každého cyklistu bude pohodlnější cestovat bez zastavování každých pár metrů na semaforech a přechodech pro chodce. Praxe navíc ukázala, že cyklostezka centrem města kombinovaná s chodníkem pro pěší není v naších končinách zcela pochopena a cyklisté se pak ve svém „jízdním“ pruhu musejí proplétat mezi chodci, kteří přitom mají často „svou“ polovinu úplně prázdnou. Za to ale vděčíme nekoncepčnosti při budování těchto stezek a nedostatečné osvětě. “  Viz: www.facebook.com/FoukalMilan  Dále ve videu doporučuje, aby cyklisté přes náměstí chodili pěšky a neobtěžovali tak maminky s kočárky :-(((

 

 

 

 

 

, , ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *