Aktuality

Dotazy zlínských cyklistů

19 Led , 2016  

Problematický úsek u Alberta v Prštném, Zlín

Z diskuzního fóra na zlin.eu jsme vybrali některé dotazy od zlínských cyklistů, na které odpovídal zlínský cyklokoordinátor  ing. Martin Habuda.

Vladimír Malík (15.12.2015): „Je v plánu dodělat  chybějící úsek cyklostezky od Dřevnice u bývalého Intersparu po zastávku Zahradnická? Objet to jinudy není možné, po chodníku se nesmí a na silnici je to kvůli některým bezohledným řidičům o hubu  ? „

Ing. Martin Habuda (4.1.2016): “ Realizace chybějícího úseku o délce 0,4 Km mezi ul. Topolová a koncem cyklostezky u supermarketu Albert bude vázána na projekt rekonstrukce železnice Zlín-Otrokovice, který je nyní intenzivně připravován. V souvislosti s železniční stavbou bude zásadně přebudován dopravní uzel v Prštném, takže zde nyní nelze provádět izolovaná řešení.“

Jaromír Šebela (5.1.2016): „Milý pane cyklokoordinátore, je vám známo, že rekonstrukce Trati č.331 započne nejdříve za 3 roky a bude hotova nejspíš až za 6 let? A když už mluvíte o nemožnosti provádět izolovaná řešení, tak co potom byla tak rekonstrukce prštenského sila společností NWT? Namísto toho, aby byl rozšířen a upraven stávající chodník (místy jen zhruba metr široký), kde by se vzájemně cyklisti opouštějící navazující cyklostezku nezabili s chodci, si tam NWT vybudovalo parkoviště a nikomu to nevadilo. Tak mi tu prosím nemluvte o nesmyslných úpravách.“

Ing. Martin Habuda (6.1.2016): „Dobrý den, pane Šebelo, životnost budovaných komunikací se počítá v desítkách let; 6 let je příliš krátká doba na to, aby vybudování a následná demolice komunikace nebyla považována za nehospodárné nakládání s majetkem města. Silo ani pozemky kolem něj nejsou majetkem města, záměry soukromého investora může město se svými plány koordinovat jen do velmi omezené míry.“

Jaromír Šebela (11.1.2016): „Drahý pane Habudo, pokud vím tak dokumentace stavebních prací v úseku prštenské křižovatky je přístupná, již od doby schvalování studie EIA. Neříkejte mi, že za ty roky si městský architekt nenašel chvilku k jejich nastudování. Plány jsou dostupné, nic vám tedy nebrání naprojektovat práce tak, aby s pracemi na zdvojkolenění nekolidovaly.“

Ing. Martin Habuda (12.1.2016): „Dobrý den, pane Šebelo, dokumentace k řízení EIA nestanovuje přesné technické řešení stavby. K upřesnění slouží dokumentace k územnímu řízení, ještě přesnější bývá dokumentace pro stavební povolení a nejpodrobnější je dokumentace realizační. V případě rekonstrukce železniční trati bylo vydáno územní rozhodnutí. V něm obsažené řešení Prštenské příčky je z pohledu Magistrátu města Zlína nevhodné, protože zásadním způsobem narušuje vazby pěší a cyklistické dopravy v lokalitě. Nicméně tato varianta rekonstrukce železniční trati již není aktuální, protože byla v minulých letech zamítnuta Centrální komisí na Ministerstvu dopravy. V současné době Správa železniční dopravní cesty intenzivně připravuje nový projekt, ke kterému se Magistrát města Zlína průběžně vyjadřuje. Technické řešení dopravního uzlu Prštenská příčka není v tuto chvíli ještě známo.“

NWT

 

 

 

 

, ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *