Aktuality

CYKLOMĚSTO A CYKLOBAROMETR 2020

22 Čvn , 2020  

GRATULUJEME Otrokovicím k získání titulu CYKLOMĚSTO roku 2020 ! :-)
Na 2. místě se umístilo Valašské Meziříčí a 3. místo získaly Pardubice. O pořadí rozhodl Auto*Mat z.s. Praha na základě výsledků z CYKLOBAROMETRU MĚST, k tomu zohlednil počet zaregistrovaných účastníků na počet obyvatel, zda akci ve městě organizuje město nebo neziskový sektor (ideální je kombinace obojího) a samotnou aktivitu organizátora výzvy Do práce na kole ve městě. Vítězné Cykloměsto roku získá jako hlavní cenu servisní cyklostojan Scandic od firmy CykloHub, partnera letošní akce Do práce na kole. Dále získá také na 3 měsíce sčítač cyklistů TrafX od Nadace Partnerství. Více informací na www.dopracenakole.cz

A jak se cítí cyklisté v českých městech? Ve kterém městě se cítí nejlépe a ve kterém nejhůře? A jak si města vedla oproti minulému roku? To zjišťuje anketa CYKLOBAROMETR MĚST v ČR. Využívá metodu podobného průzkumu, který pravidelně probíhá v Německu.

Prostřednictvím on-line dotazníku oslovila Nadace Partnerství ve spolupráci se spolkem AutoMat účastníky kampaně Do práce na kole. Celkem se v roce 2020 do hlasování zapojilo 1 307 respondentů, kteří odpovídali na 29 otázek. Hodnotit mohli na stupnici od jedné do šesti. Čím nižší celkový průměr, tím lepší výsledek. Města s méně než 25 respondenty nebyla do finálního pořadí zahrnuta.

Nejlepší hodnocení od samotných cyklistů v roce 2020 získaly Pardubice, Ostrava a Otrokovice. Naopak nejhorší hodnocení od cyklistů si odnáší Plzeň, Brno a Ústí nad Labem. Zlín je v roce 2020 na 5. místě, v roce 2019 byl na třetím. Více informací najdete na www.cyklobarometr.cz

Děkujeme  všem za podporu cyklodopravy ve Zlíně i v Otrokovicích a nejbližším okolí .
Cyklodoprava má oproti osobní automobilové dopravě řadu výhod environmentálních a také osobních. Jízdní kolo je levný a rychlý dopravní prostředek, kterým se dostanete všude a ještě tím zlepšíte svou fyzickou kondici. Cyklodoprava se oproti používání automobilu nepodílí na znečištění ovzduší, emisích skleníkových plynů a velmi hlučném prostředí.
Jízdní kolo, ale též i koloběžky jsou obvykle využívány pro kratší vzdálenosti (3 až 15 km), například pro dojíždění do práce nebo do školy, za zábavou atd. Jízda na kole (koloběžce) je oproti jízdě automobilem jednoznačně ekologičtější. Jízda na kole má nulové emise znečišťujících látek. Oproti tomu automobily vyfukují celou řadu zdravotně škodlivých látek (prach, oxidy dusíku) a rakovinotvorných sloučenin (polycyklické aromatické uhlovodíky) a způsobují fotochemický smog. Nejvíce se to projevuje při krátkých jízdách automobilem, kdy je motor vozidla ještě studený, a produkuje řádově více emisí než po zahřátí. Spalováním fosilních paliv a následnými emisemi oxidu uhličitého přispívá používání automobilu ke globálním změnám klimatu. Jízda na kole je oproti automobilové dopravě, která je častým zdrojem hluku, takřka bezhlučná. Používáním jízdního kola namísto automobilu snížíte zábor veřejného prostranství ve městech. Použití jízdního kola šetří nejen místa na silnicích, ale také snižují potřebu parkovacích míst (tzv. stacionární automobilová doprava). Město je tudíž hezčí a působí pozitivněji na psychiku lidí. Více na www.cyklozlin.cz

 

, ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *