Aktuality,Různé

Volby 2017 a cyklodoprava

17 Říj , 2017   Gallery

Dopravní cyklistika, též cyklodoprava, je druh cyklistiky, kdy jízdní kolo plní dopravní funkci.  Hlavní účel používání jízdního kola tedy má kromě sportování,  zlepšování fyzické kondice a rekreace ve formě cykloturistiky,  přepravu z místa A do místa B. Celosvětově se jedná o nejobvyklejší formu cyklistiky a o jednu z nejběžnějších forem dopravy lidskou silou, a tedy udržitelné dopravy. Jde-li o dopravu v rámci města, kde je alternativou k MHD nebo jízdě autem, nazývá se městská cyklistika. Ta je běžnou záležitostí v severní a západní Evropě, v České republice zvolna nabírá dech. Městskou cyklistikou a její podporou se zabývá řada organizací a iniciativ.

Blíží se volby do parlamentu České republiky, a tak nás zajímalo, jak mají jednotlivé strany, nebo hnutí obsaženou cyklodopravu ve svých volebních programech. 

  1. Nejvíce o cyklodopravě píše Strana Zelených, citujeme: „Budeme zlepšovat podmínky pro cyklistickou a pěší dopravu jak pro mobilitu obyvatelstva, tak pro rekreaci a jako jeden z pilířů cestovního ruchu.
    Budeme podporovat cyklistickou a pěší dopravu nejen ve městech a obcích, ale i pro jejich vzájemné propojení a napojení na železniční dopravu. Budeme usilovat o zajištění prostupnosti krajiny prostřednictvím stezek, polních a lesních cest i pěšin. Budeme podporovat rozvoj udržitelné městské mobility. Ztotožňujeme se s Národní strategií rozvoje cyklistické dopravy a zásadami pro „Města s dobrou adresou“. Zaměříme se na vzorová řešení pro zajištění bezpečnosti chodců a cyklistů v obcích i mimo ně. Při rekonstrukcích průtahů silnic obcemi budeme zohledňovat požadavky obcí a budeme klást důraz na jejich humanizaci ve prospěch pěších, veřejné dopravy a cyklistů. Sídla orgánů státní správy vybavíme cyklostojany pro personál i návštěvy. Při stavbách a opravách silnic zohledníme také pěší a cyklistický provoz. Správci silnic v současnosti nemají povinnost řešit dopravní bezpečnost cyklistů a cyklistek ani pěších. V řadě míst dnes silný provoz automobilů brání pěším a cyklistům používat silnice, nutí lidi zbytečně jezdit autem i na krátkou vzdálenost. Obce jsou nuceny řešit bezmotorovou dopravu výstavbou samostatných komunikací mimo silniční pozemek i v případech, kdy lze bezpečnost zajistit jinak, např. rozšířením krajnice. Změníme silniční zákon tak, aby při novostavbách a rekonstrukcích silnic, kde to hustota provozu vyžaduje, měl správce dopravní stavby povinnost připravit a financovat řešení bezpečného prostoru pro pěší a cyklisty přiměřené místním potřebám. Zajistíme tak bezpečnost provozu…“
  2. Politické hnutí STAN – Starostové a nezávislí, citujeme: „Značný potenciál skýtá cyklistická doprava – finančně nenáročná a ekologická.“
  3. Politická strana KDU-ČSL – Křesťanská a demokratická unie -Československá strana lidová, citujeme: “ Podpora cyklistické dopravy: Budeme podporovat rozvoj sítě cyklostezek s důrazem na cestování do práce. „
  4. Česká pirátská strana, citujeme: “ Cyklisté jsou náš respektovaný partner při plánování a výstavbě cest.“
  5. Politická strana TOP 09, citujeme: “ Budeme i nadále podporovat budování regionálních i nadregionálních cyklotras a cyklostezek.“

Ostatní strany a hnutí nemají ve svých volebních programech o cyklodopravě napsané ani 1 (jedno) slovo !!! Jsou to především politické hnutí ANO a politické strany ČSSD (Česká strana sociálně demokratická), KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy), SPD (Strana práv občanů). ODS (Občanská demokratická strana) nechala natočit video, které je zaměřené proti cyklodopravě, cyklistům a cyklostezkám.

Pokud jsme se přehlédli ve volebních programech uvedených stran a hnutí, tak se omlouváme. Prosíme o zaslání opraveného textu na cyklozlin@email.cz, ihned vše napravíme.

Všem cyklistům a cyklistkám přejeme, aby se zamysleli nad  budoucností svou i svých dětí, pokud je mají a především si pro volby dne 20. a 21.10.2017 udělali čas. Zaberete to několik minut a můžete ovlivnit české dějiny na další čtyři roky.

 

 

 

 

, ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *