Aktuality

Chodci na cyklostezce a cyklisté na chodníku

6 Lis , 2017   Gallery

Na stezce pro chodce a cyklisty se společným provozem je umožněn oboustranný provoz cyklistů a chodců. Uprostřed stezky může být vyznačena přerušovaná čára se směrovými piktogramy chodců a jízdních kol.  Některé úseky cyklostezek jsou velmi využívány chodci, kterým zřejmě nevadí provoz jízdních kol.

Stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem

Dne 20. února 2016 vešla v účinnost novela zákona o provozu na pozemních komunikacích (z. 361/2000 Sb. tzv. silniční zákon) pod číslem 48/2016 a tím se uzavře první kolo zásadnějších legislativních změn ve prospěch práv uživatelů jízdních kol. Od začátku roku totiž platí i novela zákona o pozemních komunikacích (z. 13/1997 Sb.) s označením 268/2015 Sb. a konečně úplně nová prováděcí vyhláška k silničnímu zákonu (vyhl. č. 294/2015, která nahradila původní 30/2001).

Rok 2016 mohl být pro rozvoj cyklistické dopravy v českých, moravských i slezských městech rokem změn. Poprvé totiž záleží především na tom, zda města či obce budou chtít tyto problémy řešit, protože legislativa již konečně nebude výmluvou, proč něco nelze.

 

Cyklista na chodníku

Chodník je určen především chodcům. Novela zákona o silničním provozu však připouští možnost pohybu cyklistů i po chodníku. V § 40 je v novém odstavci 2 stanoveno, že „ je-li povolen vjezd cyklistů na chodník nebo stezku pro chodce, použijí se pro jejich pohyb § 39 odst. 5 a 7 obdobně“.

Znamená to, že

– cyklista smí při jízdě na chodníku nebo stezce pro chodce jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1 ,
– musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit,
– v případě nutnosti musí jízdní kolo (nebo koloběžku) zastavit.
Jízda cyklistů po chodníku se prostřednictvím dopravních značek nebo s použitím dodatkové tabulky povoluje například tam, kde nelze najít vhodný prostor pro cyklisty na vozovce a chodník je málo frekventovaný.

Ve Zlíně oproti cyklostezkám se smíšeným provozem, jsou málo frekventované chodníky na ulici Dlouhé. Cyklisté by vjezd na chodníky  uvítali. Které další chodníky jsou dle vašeho názoru málo využívané ?

 

 

 

, ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *