Aktuality,Různé

Generel dopravy města Zlína

31 Říj , 2016  

Přijďte diskutovat o Generelu dopravy města Zlína !

Kdy: středa 2. listopadu od 16 hodin

Kde: aula Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, ulice Mostní 5139

Po třech letech příprav má Zlín hotový návrh první novodobé dopravní koncepce města – Generelu dopravy pro město Zlín. O pořízení Generelu dopravy rozhodlo Zastupitelstvo města Zlína již v červnu roku 2013 a v uplynulých třech letech probíhaly intenzivní práce na jeho přípravě.

Generel dopravy je rozdělen na analytickou a návrhovou část. V rámci analytické části byla uskutečněna celá řada dopravních průzkumů a dotazníkové šetření, které měly za úkol zmapovat dopravní chování obyvatel města. Na základě těchto podkladů byl sestaven multimodální dopravní model města Zlína. Ten v sobě zahrnuje všechny běžně užívané druhy městské dopravy, tzn. individuální automobilovou dopravu, veřejnou hromadnou dopravu, pěší dopravu, cyklistickou dopravu a jejich vzájemné působení. Dopravní model vytvořený v rámci analytické části Generelu dopravy se tak stal základem pro ověření všech opatření navrhovaných v rámci navazující návrhové části .

Generel dopravy pro město Zlín je základní dopravně-inženýrský dokument v oblasti rozvoje městské dopravy; identifikuje hlavní problémy a potřeby obyvatel města a snaží se navrhnout opatření k řešení těchto problémů a naplnění cílů dopravní politiky města.

Pokud Vás zajímá, jakým směrem se bude dopravní plánování ve Zlíně ubírat, a není Vám lhostejná budoucí podoba města, přijďte si poslechnout představení návrhové části Generelu dopravy pro město Zlín a diskutovat o ní.

 

Pro více informací:

Generel dopravy 

Zdroj: zlin.eu

auta-2

, , ,Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *